DAGLIG LEDER SØKES TIL RAKKESTAD NÆRINGSRÅD

Rakkestad Næringsråd_logo.jpg

(etablert 2012)

DAGLIG LEDER SØKES;

Vil du være med på å utvikle Næringsrådet i Rakkestad?

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD arbeider med en hovedmålsetning om at Rakkestad skal være en moderne, næringsvennlig og fremsynt kommune som samtidig verner om viktige tradisjoner og gode kvaliteter. Rakkestad Næringsråd er en privat medlemsbasert og medlems styrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende. I dag har næringsrådet ca. 130 medlemsbedrifter/partnere som er avgjørende bidragsytere i vårt arbeid. Næringsrådet samarbeider tett med Rakkestad kommune og en viktig oppgave er å jobbe strategisk for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen, samt å styrke rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Vi er en møteplass for nettverksbygging og samarbeid, kompetanseheving, informasjon og meningsutveksling. Rakkestad Næringsråd skal bidra til god stedsutvikling og et godt omdømme.

Vi søker deg som er tillitvekkende, initiativrik, selvstendig og kreativ i ditt arbeid. Du trives med å ha kontakt med mennesker, og er god til å legge grobunn for dialog og samhandling. Du forstår sammenhengen mellom bosted- og næringsattraktivitet, og er genuint engasjert og interessert i næringslivet i Rakkestad.

Ansvar og arbeidsoppgaver:
Du skal blant annet;

• videreføre og utvikle det arbeidet som er nedfelt i næringsrådets strategi.

• styrke økonomi og soliditet i Næringsrådet.

• være tilgjengelig og serviceinnstilt overfor våre medlemsbedrifter.

• besøke bedrifter jevnlig, samt profilere næringslivet i Rakkestad gjennom artikler, sosiale medier og andre møteplasser.

• legge til rette for og arrangere kurs, sertifiseringer, kompetansehevende tiltak og møter lokalt.

• være en pådriver for lokal utvikling samt følge opp næringsplanen.

• bidra til samarbeid mellom både offentlige og private aktører, næringsliv, kommune og politikere.

Kompetanse og erfaring:
Du er en som har;

• minimum 3 års høyere utdanning. Manglende formal kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring.

• forståelse for forretningsdrift.

• erfaring fra relasjons- og nettverksbygging.

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper.
Vi ser etter deg som

• er en god relasjons bygger.

• kan opprettholde og styrke Næringsrådets posisjon overfor medlemsbedriftene.

• er strukturert og selvgående, modig og ydmyk.

• evner å omsette planer og ideer til handlinger.

• forstår viktigheten av å bygge, ivareta og bruke nettverk på en god måte.

• er positiv, energisk og kan håndtere mange oppgaver samtidig.

Vi kan tilby

  • en variert og spennende hverdag.
  • samarbeid med et kompetent og aktivt styre bestående av næringsdrivende fra flere bransjer i Rakkestad.
  • lønn og pensjonsordning etter avtale.
  • Skriftlig søknad sendes til styrets leder Odd Arvid Bjørnstad.
    e-post: odd.arvid@bjornstad-bygg.no
  • Søknadsfrist; 19.Januar 2020

Next Post

Produksjonsplanlegger - fast stilling - frist snarest

man des 16 , 2019
Om arbeidsgiveren:Idun Industri AS er Norges ledende leverandør til norske bakerier […]
Idun Industrier Logo