Dette bør du få med deg

9 september – Sykefraværsoppfølging

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

  • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
  • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværsoppfølging
  • Viktige tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen
  • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
  • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
  • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  • Gradert sykmelding
  • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet

første møte tenk over hva er viktig for deg/dere at vi bidrar med for at du skal ha nytte av å møte på dette, og har du en konkret problemstilling/utfordring ta den med så kan vi bruke den som” Case” i gruppen

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

 

Praktisk informasjon:
9 september 2015

kl. 1400 – 1600

Sted: Rakkestad Rådhus – kantina med Pernilles kjøkken som vertskap.