Driftstekniker til fjernvarme, fast, frist 18.05.2020

Østfold Energi

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi og er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

Selskapet skaper verdier lokalt og bidrar med viktige inntekter til fellesskapet i regionen. Østfold Energi har 55 medarbeidere som står for cirka 2 prosent av Norges fornybare energiproduksjon. Det meste kommer fra heleide og deleide vannkraftverk i Lærdal, Årdal, Marker, Halden og Sørfold. Den øvrige produksjonen kommer fra våre fjernvarmeanlegg og vindkraftverk. Vi har seks fjernvarmeanlegg i Østfold-regionen og vi er deleier i en vindpark i Ytre Nordfjord.

Selskapet har en vekststrategi med mål om å effektivisere driften av dagens virksomhet og skape nye inntekter i det grønne skiftet. Vi har aktivt eierskap i de ledende fagmiljøene for vindkraftutbygging i Zephyr og småskala vannkraftutbygging i NGK Utbygging.

 Ledig_stilling_Østfold_Energi
Ledig_stilling_Østfold_Energi