EIERSKIFTE – Kjøp og salg av bedrift. GRATIS FOREDRAG 20 NOV.

Kulturhuset i Rakkestad, Festsalen: 20 november 08.00 – 10.00- GRATISFOREDRAG! Vi minner om temamøte/kunnskapsmøte 20 november.

FOREDRAG

Kulturhuset i Rakkestad, Festsalen: 20 november 08.00 – 10.00- GRATISFOREDRAG!

Det er ikke sikkert at du skal selge eller kjøpe en bedrift akkurat nå- men gå ikke klipp av denne sjansen

 

 

 

 

Om bedriftssalg /EIERSKIFTE
En helhetlig eierskifteprosess begynner med en forberedelsesfase som strekker seg over 3- 18 måneder. Heri ligger betydelig verdiutvikling for eiere men er også viktig for selskapet som skal selges og for ledere og ansatte.

Foredraget vil berøre mange av de ulike delene i prosessen, men med vekt på forberedelsesfasen:

• Generasjonsskifte
• Eierskifte
• Oversikt og analyse av selskapet
• Vurdering av selskapets virkelige verdi bestående av avkastningsverdi og substansverdi
• Organisering av balansen og verdier
• Identifisere potensial for forbedring
• Planlegge eventuelle verdiutviklingstiltak
• Intern due diligence – sjekke ut og dokumentere nødvendige forhold
• Lage salgsprospekt som inneholder verdivurderingen og potensial som ikke er utnyttet
• Finne frem til mulige kjøpere, sortere og prioritere
• Kontakte potensielle kjøpere – skape et marked
• Presentere selskapet i beste mulige lys
• Kontakt, forhandling og avtaleinngåelse
• Avtaler og dokumenter
• Due Diligence
• Overlevering, avvikshåndtering og resultatsikring
• Eierskapsrådet

 

 

Bright Performance  AS ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø innen strategi, optimalisering av prosesser og restrukturering. Vi holder til på Tollboden i Fredrikstad og jobber med mellomstore og store bedrifter innen industri, energisektoren, bygg- og anlegg, kapitalvarer og tjenesteytende næring.

Next Post

Enstemming formannskap: Eiendomsskatten på næringseiendom senkes

fre nov 13 , 2015
Eiendomsskatt på næringsbygg ned fra 5,25 til 4.75 promille Rakkestad […]