Elektronisk kjørebok – ny avtale til næringsrådets medlemmer

 AnjaHelene Guerrera

Rakkestad Næringsråd har fått en avtale med selskapet Autogear AS. Med denne avtalen låner du gratis GPS utstyret som du kan registrere kjøring med, enten det er kjøring i arbeid med privat bil, eller privat kjøring i firmabil.  Du betaler kun en månedlig leiesum på 179 kroner ( og sparer 120.-  pr mnd). Avtalen kan du si opp når som helst.

Autogears avtale med Rakkestad Næringsråd om medlemspris:

 • Autogear AS tilbyr en fast rabatt til Rakkestad Næringsråd sine ansatte og medlemmer på følgende:
 • Du låner Autogear Air: (Inkludert SIM-kort)
 • Du betaler altså 0,- eks mva for GPS, og 179,- eks mva pr mnd. (Veil butikkpris pr enhet(GPS): 2399,- eks mva og 299,- eks mva pr mnd) Dette betyr i praksis at selve GPS lånes gratis så lenge man er kunde, og produktet returneres etter endt kundeforhold.
 • Er du medlem i Rakkestad Næringsråd sparer du altså innkjøpet på 2399.- , samt at den månedlig avtaleprisen hos Autogear er betydelig lavere.
 • Bestilling skjer ved at medlemmet sender en epost til kontakt@autogear.no eller ringer på 21080260. Referer i begge tilfeller til avtalen med Rakkestad Næringsråd
 • Autogear AS registrerer så alt for kunden og sender ut produktet sammen med en faktura med 30 dager betalingsfrist. Det er full returrett og angrefrist for alle medlemmer. Det er ikke bindingstid på kjøreboken, og kan når som helst sies opp. Kunden velger selv om man ønsker å betale pr måned, kvartal, halvår eller årlig. Vi anbefaler at ønsket betalingsintervall gjøre ved bestilling.
 • Leveres ikke produktet/GPS tilbake etter endt kundeforhold (senest 14 dager etter avtaleperioden utgår), eller enheter blir mistet/stjålet ila kundeforholdet, faktureres det med en pris på 1590,- eks mva pr enhet
 • Hvis det eks er tyveri i bilen, så vil kunden selv ta dette med forsikringsselskapet sammen med eventuelle andre ting som er stjålet.
 • Er det noe teknisk galt med produktet så byttes dette selvsagt uten kostnader

Les mer om Autogear her: http://support.autogear.no/hc/no

 

HVORFOR ELEKTRONISK KJØREBOK?

Firmabil

Skatteetaten mistenker at en stor andel yrkesbilbrukere kjører svart på fritiden. Dersom man jukser med å oppgi bruken av firmabil på fritiden, står man i fare for en skattesmell på flere 100.000 kroner. Det er vanlig å sjekke ut hvorfor ansatte som det er registrert firmabiler på, ikke har innberettet dette i selvangivelsen. Disse må da sannsynliggjøre at de ikke bruker den privat. Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang, sier avdelingssjef Tone Lund i Skatt Midt Norge. Vi opplever at en del ikke er klar over at å kjøre til og fra jobben skal fordels beskattes. (Finansavisen)

60% tilleggsskatt!

Det kan bli dyrt å ikke melde fra om fri bil innen fristen. Blir det sannsynliggjort at en har brukt arbeidsgivers bil til privat bruk uten at dette er innrapportert, kan det bli ilagt tilleggsskatt på opptil 60 prosent, sier avdelingsdirektør Odd Woxholt i innkrevingsavdelingen i Skatt øst i denne artikkelen. (Finansavisen)

(kilde; (fra http://autogear.no/wp-content/uploads/2014/02/bruk-kjorebok.pdf)

Privat bil i næring.

Ansatte kan motta skattefri bilgodtgjørelse på visse vilkår. Selvstendig næringsdrivende og andre som bruker egen privatbil i virksomhet eller yrke, kan i inntektsåret 2014 trekke fra kr 4,05 for hver kjørte km.

 

Reglene om privatbil i næring gjelder der hvor bilen normalt ikke brukes mer enn 6000 km i næringen.

Brukes den mer enn dette, skal den vanligvis regnes som yrkesbil/næringsbil. I så fall anses bilen som et driftsmiddel i virksomhetens regnskap, med saldoavskrivning og fradrag for alle utgifter, men med en påplussing for innehaveren for fordel ved privat bruk.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.

Men for at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man følge skattereglene for reisegodtgjørelse. Reisen må være en yrkesreise, godtgjørelsen må ikke være større enn statens satser for bilgodtgjørelse og legitimasjonskravene må overholdes.

(Kilde: (fra https://regnskapsfører.no/fagstoff/bruk-av-privatbil-i-virksomhet/)

Kjøregodtgjørelsen er ment for å dekke inn verditap, drivstoff, slitasje, forsikring og andre kostnader du måtte ha på bilen. Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,10 kroner per kilometer, hvorav 3,50 kroner er skattefritt. Likevel er det ikke sikkert at satsene dekker de reelle utgiftene dine.

 • Det er få som er klar over at arbeidsgiver og ansatte kan avtale en egen sats for kjøregodtgjørelse. Det er kun den skattefrie delen på kr. 3,50 som er fastsatt fra statens side. Satsen på 4,10 kroner per km er kun veiledende. Man kan derfor avtale en høyere sats, men alt over 3,50 kroner per kilometer må man skatte av, sier Annar Bøhn, daglig leder i Autogear.
 • Merk at du allerede får én krone høyere kjøregodtgjørelse for kjøring på skogsvei, kjøring med tilhenger eller for å ha ekstra passasjer.
 • KAN FORHANDLES: Har du behov for en særlig dyr bil eller et kjøremønster som tilsier en høyere sats, er det derfor mulig å bli enig om en høyere sats. Økt skatt
 • I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre.
 • I 2016 var skattefri andel av denne 3,80 kroner per kilometer, som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din dersom du har fått godtgjørelse etter statens satser.
 • I 2017 reduseres skattefriandel med ytterligere 30 øre, nå blir altså skattefri andel av kjøregodtgjørelsen 3,50 kroner per kilometer. Da betaler du skatt på 60 øre av kjøregodtgjørelsen din. Hvor mye du må betale i skatt avhenger av din egen marginalskatt.

(Kilde: Autogear)

Nedenfor ser du statens satser, men husk at disse kun er veiledende.

Statens satser i 2017 (kr/km.)

 • Inntil 10.000 km 4,10*
 • Over 10.000 km 3,45
 • El-Bil inntil 10.000 km 4,20*
 • El-Bil over 10.000 km 4,20*
 • Tillegg Ekstra passasjer 1,00
 • Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00
 • Tillegg Tilhenger/frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00

Kilde; http://www.autogear.com/hubfs/pr/170415_Autogear_VG_-Kjoregodtgjorelse_paske.pdf

 

Et eksempel:

Sverre Martin Hagh fra Sandnessjøen er eiendomsmegler og fagansvarlig i DNB Eiendom, og daglig leder på avdelingen på Kolbotn. Han kjører sin private bil frem og tilbake til befaringer, kundemøter og visninger. Han skal ha kjøregodtgjørelse fra sin arbeidsgiver for dette. Etter at han skaffet seg elektronisk kjørebok har godtgjørelsen doblet seg. Førte manuelle lister etter hukommelsen Arbeidsdagene for eiendomsmegleren starter stort sett kl. 07.00 og varer til kl. 16.00. Deretter er det middag, visninger og befaringer på kveldstid, samt noe hjemmekontor.

– Vi må sende inn dokumentasjon på det vi kjører for å få utbetalt godtgjørelse, fortsetter Sverre Martin. Det er distansen, alle bompasseringer og parkeringsavgifter. Så jeg har sittet i mange timer og ført manuelle lister ut i fra hukommelse og Outlookalenderen En kompis foreslo at han skulle skaffe seg en elektronisk kjørebok og det har han ikke angret på. Det er en stor forenkling av arbeidsdagen og gjør det mye lettere å få med alt han har krav på.

– I kroner og øre er forskjellen på manuell føring kontra elektronisk dokumentasjon cirka en dobling. Og det er aldri noen diskusjon om hvor jeg har vært eller når jeg var der. Alt kan jo leses ut av rapportene fra applikasjonen, sier en fornøyd Hagh. Genialt enkelt å bruke elektronisk kjørebok Sverre Martin tenker ikke stort på GSPen der den sitter i diagnoseporten i bilen hans, men den sporer all kjøring helt automatisk.

Eiendomsmegleren avslutter: – Jeg ser frem til den dagen min arbeidsgiver åpner opp for å laste ned kjøredataene mine. Slik at jeg slipper å sende inn de månedlige rapportene. Dette hadde vært ytterligere en forenkling, men utfordringen ligger hos min arbeidsgiver og det økonomisystemet de har. Kilde: Autogear