Er norsk olje og gassleverandørindustri en fremtidsrettet næring? Invitasjon til nettverksmøte

Viken invitasjonNettverksmøtet er åpent:

Runar Rugtvedt, Norsk Industri; – (Director Oil&Gas Technology Suppliers): – gir innsyn i markedet på kort og lang sikt.

Bandak Group, Per Gunnar Borhaug, (Konsersjef):
– forteller hvorfor en østlandsbedrift lykkes i olje og gassmarkedet

Per Silsand, adm.direktør, Andsten:
-Informerer om muligheter og fallgruber i det Brasilianske markedet

Henning Kloster-Jensen, Innovasjon Norge.:
– Belyser hvilke virkemidler som stilles til disposisjon.
(Gi beskjed om du ønsker møte)

– Erfaringer fra OTD

– INTSOK

Påmelding sendes til
Mosseregionen Utvikling AS

paamelding@mnu-as.no

innen 10.11

 

 

Next Post

NYE JOBBER - sist oppdatert 29/10-2014

ons okt 29 , 2014
Tilførselsansvarlig/Rådgiver Nortura – Rakkestad Vil du jobbe med noen av […]