Et skritt nærmere forskningssenter for feskvannsoppdrett i Rakkestad

Ordfører UMB
Ellen Solbrekke på studietur på universitetet i Ås

Gjennom første nåløye.

Siste nytt fra AQUA prosjektet – NMBU – og KRXTAL – Ferksvannsoppdrett (fisk) / Boblehusprosjektet.

Norsk Forskningsråd har godkjent «skissen» vår og vi er nå i finalen på prosjektet. Det betyr at vi må utarbeide den ferdige søknaden og levere denne til høsten. Dette er altså et meget godt tegn. Ellen Solbrække og Villy Tjerbo er av de (som jeg vet om) som har jobbet med denne saken lenge – Næringsrådet kom inn for et år siden. Dette er utrolig spennende og får dette prosjektstøtte betyr dette mye for Rakkestad. Hurra.