Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

ROLLEMODELLDAG – skole/næringsliv samarbeid

12. januar 2018

Gratis

Skole og næringsliv – sammen om utdanningsvalg og entreprenørskapsfag i skolen. . Fra venstre Tone Glomsrud og Hanne Ingrebrigtsen(Rakkestad Ungdomsskole), Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Øyvind Eriksen (Rakkestad Ungdomsskole), Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, og de tre studentene Espen, Fredrik og Daniel fra Høyskolen i Østfold.

I Rakkestad sin næringsplan er Kompetanse til bygda en viktig målsetning. Skolesamarbeidet er et av de viktige tiltakene som skal gjennomføres, og Rollemodelldagen er en del av dette.

 

 

8.30 – 9.15 Naturbruk – Kalnes vgs

 

9.20 – 9.50 BYGGEBRANSJEN: Erik Boger fr Boger Bygg AS og Jørgen Kobro, Opplæringskontoret
-Vi starter med at elevene får komme med forslag om hvem som er med i byggeprosessen av en «vanlig» enebolig. Så går vi gjennom med en PP presentasjon. Deretter snakker vi litt om samarbeid (logistikkfagene, treforedling osv). Til slutt ser vi på veien videre. Vi prøver å vise at det er avgjørende med et fagbrev/svennebrev i dag hvis man ønsker seg en karriere innen tekniske fag.

 

 

10.00-10.30 Østfold Fylkeskommune – “Yrkesfag – mange muligheter”

v. rådgiver Gry Sørlie og Marte Edvardsen, Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole og bedrift

 

10.30-11.00 Helse og omsorgsarbeider, sykepleie og Institusjonskjøkkenfag ved sykepleier Marius Andersen, hjelpepleier/ omsorgsarbeider Marianne og leder/kokk Borgild Strekerud, Skautun Sykehjem Rakkestad Kommune

 

11.00 – 12.45: Pause og alle går til Næringsrådets lokaler

 

13.00 -ca 14.00

 

Rakkestad Næringsråd. Hvilke bedrifter finnes egentlig I Rakkestad, hva er behovet I de forskjellige bransjene, lærlingeplasser og arbeidsplasser I Rakkestad? Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

Andre tiltak som er beskrevet i næringsplanen er:

  • Årlig lærling/bedrifts speed-date, og konferanse om lærlingeordningen.
  • Ta inn lærlinger i både offentlig og private næringer.
  • Samarbeide med skolen om et opplegg der målet er at elever som går ut av tiende skal kjenne godt til Rakkestad sitt næringsliv og mulighetene for jobb.
  • Legge til rette for møteplass/grupper av voksne studenter/unge studenter der de kan drøfte fag, treffe næringslivet og være tett på erfaring og kunnskap.
  • Samarbeide med skolen om et opplegg der elevene som går ut av tiende skal kjenne godt til kommunens krav, behov og støttefunksjoner i næringslivet, blant annet for de som ønsker å starte opp et eget firma etter utdanning.
  • Sørge for god markedsføring av de tilbud som finnes i Rakkestad; allsidig handel og næringsliv, gode og nok barnehager, gode skoler, og gode boforhold.
  • Jobbe aktivt med å bedre kollektivtilbudet inn og ut av bygda. I byer og tettsteder legges det mer og mer opp til smarte og miljøvennlige løsninger.

ROLLEMODELLDAGEN er et ledd i denne delen av tiltakene i planen.

Detaljer

Dato:
12. januar 2018
Kostnad:
Gratis
Hendelse Kategori:

Arrangør

Rakkestad Næringsråd og Rakkestad U Skole
Telefon:
90162516
Epost:
anja@rakkestadnæringsråd.no
Hjemmeside:
www.rakkestadnæringsråd.no