Færre ledige i Østfold

Ledigheten i Rakkestad i desember er på 2,7 %, det er en økning på 20 % sammenlignet med samme periode i fjor, det tilsvarer 18 flere ledige enn i samme periode i fjor.

Ledigheten i Østfold er på 3,3 % i desember, det er en nedgang på 8 % eller 382 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

IMAG3309
Det er 80 færre helt ledige i bygg og anlegg sammenlignet med desember 2013.

Færre ledige i Østfold

De siste 4 månedene har den sesongjusterte ledigheten i Østfold gått ned med 7 prosent. Ledigheten er nå 3,3 prosent av arbeidsstyrken. De siste to månedene har vi hatt en betydelig lavere ledighet enn tidligere i år.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene som fremkommer er sammenlignet med samme måned i 2013.

Ved utgangen av desember 2014 er det registrert 4 682 helt ledige østfoldinger, 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Fra desember i fjor har ledigheten i fylket gått ned med 8 prosent, 382 personer. Ledigheten i landet er stabil på 2,7 prosent, men det er store variasjoner mellom fylkene.

Bruttoledigheten

Ved utgangen av desember deltok 1 332 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 6 014 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Til tross for at vi har et relativt høyt tiltaksnivå synker også bruttoledigheten. Sammenlignet med november 2013 har bruttoledigheten gått ned med 654 personer tilsvarende 9,8 prosent.

Færre ledige innen bygg og anlegg

Det er 80 færre helt ledige i bygg og anlegg sammenlignet med desember 2013. Dette er den yrkeskategorien som har hatt størst nedgang. Flest ledige er det innen butikk- og salgsarbeid, med 614 helt ledige. Det er 605 helt ledige industriarbeidere og 519 helt ledige med yrkesbakgrunn fra serviceyrker og annet arbeid. Størst økning i antall ledige har det vært innen yrkesgruppen ingeniør- og ikt, med 48 flere helt ledige fra desember 2013 til 2014.

Helt ledige fordelt på alder

Ledigheten har gått ned i alle aldersgrupper unntatt gruppen 30-39 år som ikke har noen endring fra i fjor. For de unge under 20 år har ledigheten har sunket mest, 26 prosent, fra desember i fjor. Høyest ledighet er det i gruppen 25-29 år, 5,6 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet blant de som er 60 år eller eldre, 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Fredrikstad på 3,9 prosent Askim på 3,6 prosent, Sarpsborg på 3,5 prosent, Moss og Eidsberg på 3,4 prosent, Halden på 3,3 prosent og Rygge 2,4 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Utlyste stillinger på nav.no i desember

I desember ble det lyst ut 404 stillinger i Østfold. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg med 136 stillinger.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef

 

Next Post

Nytt år og nye jobber i Rakkestad

man jan 5 , 2015
Det er gledelig å se at det igjen er fart […]