Fagansvarlig jordbruk 100% fast stilling Frist: 18.august 2019

JOBB I RAKKESTAD :

Fagansvarlig jordbruk – 100 % fast stilling

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Fagansvarlig jordbruk – 100 % fast stilling
Beskrivelse av seksjon/enhet
Stillingen er direkte underlagt seksjonsleder for teknikk, miljø og landbruk. Seksjonen har ansvar for forvaltningsområdene geodata, plan og bygg, arealforvaltning, landbruk, eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon, kommunale avgifter, vei, grønt, renhold, vaktmestertjenester, drift og forvaltning av formålsbygg og utleieenheter.

Rakkestad kommune er en av landets største landbrukskommuner. Både innenfor jordbruk og skogbruk har kommunen en aktivt og fremoverlent næring. Det er mange spennende kommunale oppgaver og utfordringer i en av landets største jordbrukskommuner.

Rakkestad Kommune
https://no.indeed.com/Vis-jobb…

Next Post

Lagermedarbeider. Frist snarest

tir jul 9 , 2019
JOBB I RAKKESTAD! LAGERMEDARBEIDER på fryselager: Er du en sterk […]