Fakturering på gang…

 AnjaKjære medlemmer. Tiden er straks inne for den årlige fakturaen.

Rakkestad Næringsråd vil takke medlemsbedriftene som har gjort det mulig å gjennomføre det arbeidet vi har gjort, og det vi står overfor. Vi er inne i en tid der det skjer mye i Rakkestad.

Nye utbyggere og gårdeiere finner sin plass etter hvert, og til tross for litt frem og tilbake synes det å bli en retning på utviklingen. Vi følger med så godt det lar seg gjøre og forsøker å legge til rette for god dialog mellom alle parter, både med næringsliv, butikkdrivende, politikere og administrasjon.

Det skjer mye innenfor etableringen i det «grønne skiftet». Det betyr ikke at det er mørketider for oljebransjen, men at det gir nye muligheter.

Det skal bygges og pusses opp i Rakkestad sentrum, noen gamle leietakere flytter ut og nye kommer inn. Det jobbes fortsatt med sentrumsplanen på politisk og administrativt hold, og Rakkestad Næringsråd er i godt på vei med arbeidet med strategisk næringsplan. Før utgangen av juni vil du finne en egen fane på våre hjemmesider der du kan følge med, og komme med innspill.

Næringsrådet har i løpet av perioden etter nyttår jobbet også for å bedre kontakten med andre kommuners næringsråd eller utviklere, vi har samarbeidet tett med blant annet NHO og fått mange nyttige næringspolitiske innspill som skal videre bringes til våre politikere nå i valgkamptiden.

På Rudskogen er det flere spennende prosjekter på gang, ikke minst planlegges det nye og spennende kontorarbeidsplasser/næringspark, og vi vil se en tilvekst av nye bedrifter.

Vi ser også at de to store prosjektene vi har arbeidet med for etablering i Rakkestad nå stadig beveger seg fremover. Et kompetansesenter for bruk av massivtre er nå i etableringsfasen – du kan lese litt mer om det her, og første nåløye er passert i søknaden til forskningsrådet om etablering av et forskningssenter for oppdrett av ferskvannsfisk med mere, i Rakkestad, i samarbeide med NMBU.

For øvrig finner du alltid årsrapporten og oppdaterte nyheter på både hjemmesider og FB.

Husk å melde til oss om ledige jobber i bedriften, andre nyheter dere vil dele og kom gjerne med ønsker om saker dere ønsker vi skal ta opp. Til høsten planlegges det blant annet et par frokostmøter med eierskifte/generasjonsskifte som tema, det blir i alle fall ett Excel kurs til, vi følger opp prosessen med lærlingefokuset og sammen med NAV har vi fått i stand et IA verksted som gjør det lettere for deg som bedrift å vite hva du skal gjøre når noen blir sykemeldte.  Vi håper å se de nye skiltene på Industrifeltet snart nå, og det samme på Rudskogen.

Våre hjemmesider er: www.rakkestadnæringsråd.no. Er det noe galt med din faktura kan du bare ta kontakt med meg. anja@rakkestadnaringsrad.no  – 90162516.

Med vennlig hilsen, Anja Guerrera Daglig leder, Rakkestad Næringsråd.

Next Post

Bra for business - bra for Rakkestad!

ons jun 24 , 2015
Nattåpent Statoil under Gatebil i Rakkestad Ordfører i Rakkestad – […]