Frokostmøte ordførerkandidater – lærlingebudstikka overleveres NHO presidenten!

Lærlingeklausuler i offentlige anbud


Tid:
25. aug. kl. 08:30 – 10:30
Servering: Enkel frokost
Sted: Quality Hotel, Fredrikstad
PÅMELDING og mer informasjon  

PROGRAM

0830 – 0900   Frokost og mingling

0900 – 0925   Offentlig sektor og næringsutvikling
Tore Ulstein, NHO President

0925 – 0950   Offentlige innkjøp kan skape jobber og innovasjon
                        Per Harbø, Nasjonalt Program Leverandørutvikling

0950 – 1015  Kompetansebygging og lærlingeklausuler
Jon Sandnes
Adm.dir Byggenæringens Landsforening

1015 – 1030  Symbolsk siste signering av
                       budstikka og overlevering til NHO-presidenten

Løftet om å arbeide for lærlinger er signert. Foto; Anja, Rakkestad Næringsråd