Går du med tanker om å etablere en bedrift?

Det er mange som går med en gründer i magen. Skal du lykkes er det viktig å ha en strategi og en god plan for gjennomføring. Skal du søke om penger eller støtte er det første kravet at du har en forretningsplan!

På ALTINN finner du det du trenger å vite.

“En god forretningsplan er ditt beste hjelpemiddel for å gjøre de riktige valgene når beslutning om etablering skal tas, og i den første fasen av virksomhetens liv. I denne guiden ser vi på hva en forretningsplan er, og hvorfor det er lønnsomt å utarbeide en slik plan for din forretningsidé. Vi gjennomgår,, punkt for punkt, hva forretningsplanen bør inneholde og gir noen tips på veien.

Hva er en forretningsplan? En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Den vil være et viktig arbeidsdokument og styringsverktøy for deg og virksomheten du ønsker å starte.

grønn gate 2014 155Det er nødvendig å foreta løpende revisjon av forretningsplanen etter hvert som forutsetningene endrer seg. Innholdet i forretningsplanen vil kunne være forskjellig avhengig av omfang, hva du skal holde på med, og dine prioriteringer i forhold til hva som er viktig å ha med i planen.

Hvorfor trenger du en forretningsplan? Når du skal etablere egen virksomhet, trenger du et dokument som beskriver forretningsideen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. Forretningsplanen er først og fremst et styringsverktøy for deg selv, men den er også nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Alle som skal satse penger må vite hva de begir seg ut på.

Hvordan utvikle en forretningsplan? Utvikling av forretningsplanen innebærer å lage og “drive” en virksomhet på papiret. Det kan på en måte sammenlignes med en flyger som øver seg (og gjør alle sine alvorlige tabber) i en flysimulator. Forretningsplanen er din “simulator”.

Planen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og nødvendige ressurser som er nødvendig for å starte opp. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det kan hende at du gjennom denne prosessen ser at det ikke er liv laga for ideen. Å gjøre en etablering på papiret er ikke så risikabelt som å gjøre det i virkeligheten.

Det er viktig at du selv har styring på planarbeidet, men søk gjerne råd og veiledning hos andre når du arbeider med forretningsplanen. Diskuter med venner, familie, bekjente, bank, potensielle kunder og ellers alle involverte parter. Skulle du velge å bruke konsulent, bør du bruke denne som en sparringspartner. I guiden “Kan du – vil du – bør du starte bedrift” fortelles en historie om hvordan arbeidet med forretningsplanen ble gjort og hvordan hjelpere ble benyttet.

En forretningsplan kan ha følgende innholdsfortegnelse:

 •  Sammendrag
 •  Innholdsfortegnelse
 •  Innledning med personopplysninger og virksomhetsopplysninger
 •  Forretningsidé
 •  Produkt/tjeneste og produksjon
 •  Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
 •  Markedsstrategi/markedsplan
 •  Økonomi og budsjetter (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)
 •  Kapitalbehov og finansiering
 •  Organisering og administrasjon av virksomheten
 •  Handlingsplan
 •  Vedlegg

Du finner en mal på forretningsplan i Altinn/Starte og drive bedrift under dokumentmaler.

 

Next Post

DNBs aksjeanalyse 6 januar - OLJE SMITTER..

tir jan 6 , 2015
OLJE SMITTER, INNKJØPSSJEFER OG ISM UNDERVEIS – DNO & LUPE […]
Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.