Gratis fagdag med X-Noise

 Gjester RNR

 

 

 

 

 

 

X-Noise AS Arrangerer FAGDAG for Bedriftsledere i Østfold/Follo distriktet.

Dato: 3. Juni. 2019 KL 09:30

Mål:
Tilføre kompetanse og direkte viten til Industribedrifter fra Teknisk Perspektiv og BHT perspektiv.

 

X-Noise AS står for arrangementet som skal være gratis FAGDAG med mulighet for å kunne få tilført nødvendig informasjon samt å kunne snakke med fagkompetanse på området TEKNISK og fra BHT.

Målgruppe:
Daglig leder, Driftsleder og HMS leder for Industribedrifter.

FAGDAGEN har plass til 20 deltakere.

Påmelding til MAIL post@x-noise.no

Foredragsholdere:

Oddbjørn Hasle-Finstad Bedriftsfysioterapeut & HMS rådgiver oddbjorn@gronnjobb.no (+47) 412 18 590

Fokus: Støy sett fra HMS/BHT Perspektiv og hva dette gjør med mennesker

Ole Georg Haaheim Daglig Leder ogh@lifetec.no +47 913 82 196

Fokus: Støy og Støykart, hva og hvordan sett fra Teknisk perspektiv

Agenda:
09:30 Velkommen til FAGDAG v/ Tor Henning Gulbrandsen – Presentasjon av deltakere – Video illustrasjoner –

Agenda 10:00 Foredragsholdere –

Grønn Jobb, Oddbjørn: Arbeidsmiljø og hva kan man gjøre sett fra BHT miljø –

Lifetec, Ole: Hva kan gjøres å hvordan med støykartlegging (fra Industri perspektiv)

11:30 Omvisning i X-Noise produksjons lokaler, se eksempler.

Ca 11:45-12.30 Lunsj (X-Noise AS I Slåttland Group Kantine)

12:30-13:00 Kontakt møter

Next Post

Idrett, kultur og næringsliv går hånd i hånd

man jun 17 , 2019
Idrett, kultur og næringsliv går hånd i hånd. Mange idretts- […]