Halvfull eller halvtom kopp, og flisa som kunne snu seg.

Jeg leser av NHOs kommunerapport (Kommune NM), og i R-A s tolkning av denne, at Rakkestad stadig er synkende på barometeret i kommune NM. Og det på fjerde år på rad!

 Anja
Rakkestad Næringsråd.  La oss snu litt på flisa

Av Anja Guerrera, daglig leder i Rakkestad Næringsråd

Om undersøkelsen skal leses som en varselsplakat, eller som en ansporing og retningsgiver for utviklingsarbeidet i kommunen er opp til oss. I RA onsdag 5 august, s 4, hevder NHOs rådgiver at det er særlig negativ utvikling for næringslivsbarometeret og for arbeidsmarked. Her må vi tenke på hvorfor statistikken er endret, hva er det egentlig som «trekker oss ned», og  hvilke blandede kriterier som er utslagsgivendegivende for sluttresultatet. Ikke minst må vi tolke på et bredt grunnlag om det er riktig å konkludere med at Rakkestad er «for nedadgående». Slikt kan en jo miste motet og selvfølelsen av.

Fra R-A 4 august.

 

La oss snu litt på flisa og ta en titt på hvordan det ser ut hvis vi henter statistikk som sammenligner Rakkestad med noen andre kommuner i Nedre Glomma Regionen (slik det også vises til i Ra), for å få et mer nyansert bilde.

Sysselsettingsandel

 Anja

 

 

 

 

Hvis vi ser på historikken i Sysselsettingsandelen, sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken, ser en Rakkestad (blå), og Sarpsborg (sort) har en vekst i sysselsettingsandelen. Slik jeg tolker det har Rakkestad den sterkeste veksten av de fire kommunene, selv om vi rangeres lavere

 

 

Privat sysselsetting

 Anja

 

 

 

 

Under denne kategorien måles sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, i prosent. Her er kurven for Rakkestad flatet ut etter veksten i 2011/12, mens Moss og Fredrikstad har en vekst. Sarpsborg har derimot en nedgang

Arbeidsledighet

 AnjaHer går vi de øvrige kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss forbi.

Rakkestad har langt større fall i  arbeidsledighet og fortsatt en  synkende tendens.

Som journalist ville jeg ha kastet meg over dette faktum – en gledelig statistikk. Hvorfor mon tro?

Verdiskaping

 AnjaHer faller Rakkestad, men det gjør også både Moss og  Fredrikstad, mens Sarpsborg har en jevn økning.

Gode dager for vår nabokommune altså – verdt å ta en titt på historien bak?

Mest å hente på

kompetanseheving.

Det som antakelig har vært mest utslagsgivende er at Rakkestad rangerer svært lavt på «høyt utdannede» kategorien. Den er med å dra oss nedover på lista totalt sett.

Det betyr jo ikke næringslivet per se er dårligere. La meg vise til et eksempel;

Ås kommune, en storbynær kommune med NMBU som flaggskip (Universitet) rangeres som nummer 7 på landsbasis i kategorien under kompetanse, mens Rakkestad har en rangering som nummer 362, landsbasis.

Ser en derimot på rangeringen i hovedkategorien «Næringsliv» rangeres Rakkestad som 138, og Ås som146. Altså er Rakkestad «bedre» enn den bynære og velutdannede befolkningen i Ås, men dårligere på akademisk nivå. Hvem vant?

Dette kun til refleksjon.

Nest best!

Sammenligner vi Næringslivkategorien med hele Østfold fylke havner Rakkestad med en plassering som nummer 6 av 18 kommuner.

 Anja

Næringsliv: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting.

Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2014.

At pendelen svinger, og at nedgang som fremgang er særlig synlig på små steder er klart. Men jeg synes nødvendigvis IKKE at det noen grunn til å vinkle saken til at Rakkestad «faller på NHO tabell», selv om det også er et fakta. Det er også et faktum at vi faller mindre enn andre kommuner i fylket på flere områder, og vi scorer høyere enn mange på privat sysselsetting og på lavest arbeidsledighet

Budskapet må være at vi må sette ting i sammenheng og refleksjon, ikke bare ta utgangspunkt i ett eneste faktum – at Rakkestad faller sammenlignet med seg selv, i en statistikk der det er mange parameter som er lagt til grunn, – vi gjør det faktisk bedre enn andre til tross for dette. Denne statistikken handler ikke om hvem som er best, hvem som faller eller hvem som vinner. La oss bruke den til noe nyttig.
La oss håpe at det arbeidet som skjer daglig med næringsutvikling, nye bedrifter og teknologi til Rakkestad, noe som er lang prosess, men det skjer, vil ta oss til nye høyder på NHO statistikken om få år.
Se selv;
 Anja
Rakkestad havner som nummer 6 av 18 kommuner i fylket i hovedkategorien Næringsliv.

 

Next Post

Bright Performance AS - nytt medlemsfordel med 15% rabatt til RNR medlemmer

tir aug 11 , 2015
Bright Performance kurs Bright Performance AS ble etablert i 1987 […]