Har tilsammen gitt 60 år til bedriften Ålø

Mistrivsel på jobben koster næringslivet flere milliarder kroner hvert år. Det viste en stor undersøkelse som ble utført  av Ennova for hovedorganisasjonen Virke. Hovedfunnet var (i 2013) at hele 544 000 nordmenn en eller annen gang har sluttet i en jobb på grunn av mistrivsel.

Det gjelder derimot ikke på arbeidsplassen Ålø i Rakkestad .

 Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd
 AnjaHelene Guerrera
Finn Sverstad og Tone Holm, begge Rakstinger – har lagt ned tilsammen 60 år av sitt yrkesaktive liv i bedriften Ålø Norge i Rakkestad.
De to begynte i samme år (1986) i den nystartede bedriften som  ble startet av Berit Mellum og Sverre Bye i 1985. Bedriften het da Ålø-Bye, og lå i Bye-bygget. I dag er Åløkonsernet representert med ca 700 ansatte i hele verden og omsetter for 1,9 millarder på verdensbasis.
Finn og Tone har mange gode minner fra alle årene i Ålø. Tone som jobber med økonomifunksjoner som regnskap og lønn hadde ingen utdannelse da Berit Mellum ringte henne i 1986 og spurte om hun kunne tenke seg å jobbe for dem.
Nå, 30 år etter ser Tone tilbake på en arbeidsplass som i tillegg til å ha vært trivelig har gitt en henne fullverdig kompetanse i regnskap og lønnsarbeide.
Sakte men sikkert har hun tilegnet seg den nødvendige fagkunnskapen.
– Når det kom noen bilag eller saker til den unge bedriften som vi ikke hadde vært borte i før, så fant vi det ut i fellesskap, forteller Tone.

Når du har jobbet i en bedrift siden før dataalderen kom må det bety at det er en god bedrift å jobbe i! Dette kartoteksystemet kom allikevel til god nytte senest sist uke

– Ja, og husker du kartoteksystemet vårt, skyter Finn inn.
– Faktisk hadde jeg det fremme her om dagen da jeg hadde behov å finne et fundament til Fiat Agri Full, og der fant jeg det jammen også,  sier Finn og går avsted for å hente selveste kartoteket fra de hine hårde dager.

Sammen sitter de og både gledes og gremmes over fordums minner og arbeidsmetoder, for alle husker vel da selveste dataalderen meldte sin ankomst.
Det var ikke bare lett, og verre skulle det bli. Da det første systemet endelig var innarbeidet og nesten elsket, (vi snakker om Rubicon), erindrer de nå den gangen det skulle byttes ut med et nytt system, Movex.
– Jeg husker at Sigurd Slåttland var innom akkurat da, og han fortalte oss at han hadde hørt om en som fikk hjerteinfarkt da hadde gått over til det fryktede nye Movex, forteller Finn lattermildt.
Slutt på Rubicon systemet!

Alt oppstyret og sorgen rundt at datasystemet skulle skiftes ut avstedkom en høytidelig minnestund for Rubicon under en firmatur (med konferanse selvsagt) med Kielfergen.

Finn som var mest lei seg tok rollen som prest. Med svart kappe og en prestekrage av isopor sørget han for å forerette en verdig avskjed for Rubicon som fikk både egen eske (med jordpåkastelse), en vakker liten krans og en tale med seg på ferden til de evige datamarker.
– Denne bedriften har alltid vært opptatt at vi skal ha det fint sosialt. Vi har fått være med alle sammen på messer og turer. Dyrskun i Seljord er et yndet reisemål, og de faste tilstelningene som julebord, bowlingdag eller sommerfest. De fleste tilstelningene med ledsagere, noe som har vært ekstra hyggelig, mener de to.
De ansatte på Ålø Norge blir gjerne lenge.  Finn Sverstad, Jan-Erik Aaserud, Marianne Rande, Leif-Arne Bøhn, Per-Kristian Holøs og Øystein Stemme. Tone Holm og Carl Henrik Hektner var ikke tilstede Foto: Anja Guerrera, RNR

Det vært noen grå dager også.

Som da bedriften mistet lageret sitt, eller lagerfunksjonen rettere sagt.

– Da måtte to gå, det er alltid leit, og vi hadde godt gående system som det var, Ålø Norge gikk veldig bra. Men som omorganiseringer flest, særlig i større konsern, tas det beslutninger som kan virke svært urettferdige. Dette sier Marianne Rande som i dag er plassjef ved Ålø, den blide jenta som også har lagt ned hele 14 år i bedriften. Hun forsøker å videreføre det hennes, og både Finn og Tones sjef startet. Nemlig trivsel på arbeidsplassen.

 – Sverre Bye var nesten for grei, sier Tone og smiler. Han var en fantastisk sjef.- Vi har alltid hatt så stor frihet og fått være med å utvikle bedriften selv. Vi har hatt frie tøyler til å legge opp jobben og hvordan den skal gjøres. Det er klart det skaper godt arbeidsmiljø, mener begge to.
HELT APROPOS

Den danske rapporten «God arbeidslyst indeks 2015», publisert av Institutt for lykkeforskning i Danmark viser at;

 Opplevelse av mening, en god ledelse og muligheten til å påvirke beslutninger er blant de viktigste faktorene for trivsel på jobben.
Ifølge rapporten er arbeidslysten sterkt korrelert med vår generelle lykkefølelse, og det å føle mening på arbeidsplassen er den viktigste faktoren for å trives i jobben.

Ulike typer på arbeidsplassen

Forskerne har kategorisert arbeidstakere i seks ulike kategorier, og vurdert hva som verdsettes av de ulike kategoriene – her rangert fra mest til minst vanlig:

** Fellesskaperen er vennlig, åpen og omgjengelig. De påvirkes i større grad enn andre av ledelse.

** Omsorgsgiveren er forsiktig, følsom og omsorgsfull. For omsorgsgivere er ledelsen viktig, fordi de liker stabilitet og samarbeid.

** Spesialisten er kompetent, fokusert og kontrollert. For disse kan det bety mye å bli inkludert i beslutninger.

** Lederen er selvsikker, oppmerksom og rett på sak. For lederen er mening og øvre ledelse viktig.

** Igangsetteren er risikovillig, dynamisk og selvstendig. For disse kan resultater være viktige for arbeidslysten.

** Entusiasten er utadvendt, spontan og ubekymret. For entusiasten kan det kollegiale miljøet bety mye.

Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2015, Institutt for Lykkeforskning

Next Post

God butikk i Rakkestad

tir jun 28 , 2016
Det er mulig å drive god butikk på et lite […]