Høringssvar til søndagsåpne butikker

Nei til søndagsåpent.

 

 Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften fra kl. 16.

 

Rakkestad Næringsråd har følgende forslag til høringssvar.  

  • I forbindelse med høringen er det innhentet svar og innspill fra møter i handelsstanden og andre møteplasser blant handelsdrivende og innbyggere.
  • Ca. 120 mennesker svart via undersøkelsen på sosiale medier.

 Det er klart flertall for et NEI til søndagsåpne butikker, men det kommenteres at det er ønskelig at med lokalt selvstyre.

  • Argumenter som taler imot er at mange butikkeiere jobber selv i egen butikk. Dette medfører at mange ikke får noen fridager i det hele tatt. Det vil bli dyrt å skulle leie inn ekstra personell søndag når søndagsåpent attpåtil vil kunne medføre at folk handler mindre på lørdagene.
  • Argumenter som taler for går i hovedsak på at vi burde ha søndagsåpent for å unngå lekkasje til andre søndagsåpne steder.
  • Argumentene for et NEI fra befolkning ellers er at de ønsker en dag uten stress og handlemuligheter. Svært få sier ja til søndagsåpne butikker.

Utsagnet under sammenfatter greit hva som synes å være innstillingen i Rakkestad

«Ja takk til at lokale forhold kan bli tatt hensyn til og at kommunene og butikkeieren kan bestemme selv hva som er best. Jeg sier ikke nødvendigvis ja takk til søndagsåpne butikker, for det er ikke det det handler om, men muligheten til å styre sin butikk og sin kommune slik det passer de som kjenner forholdene best. Om det betyr åpne eller stengte butikker i Rakkestad på søndager er det det enkelte medlemmet i handelsstanden som må ta stilling til» (fra en deltaker i undersøkelsen på FB)

Rakkestad 20 mai 2015

Anja Aarsrud Guerrera

Daglig leder Rakkestad Næringsråd

Next Post

Dette mener Rakstingene..

man jun 1 , 2015
Si hva du mener. Vi la for noen måneder ut […]