Hviletid kan hindre ansatte i å ta med jobben hjem

 Sommerens endringer i arbeidsmiljøloven gjør at ansatte nå kan be om å få jobbe til klokken 23. De som jobber så sent kan imidlertid ikke begynne på jobb igjen klokken 8 neste dag.

For å gi mer fleksibilitet og unngå at arbeidstakere som tar med seg jobb hjem på kvelden blir lovbrytere, ble arbeidsmiljølovens bestemmelser om nattarbeid endret 1. juli 2017.

Tidligere har det ikke vært anledning til å jobbe etter klokken 21 med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Etter det nye regelverket kan arbeidstakere som ønsker det ta initiativ til å jobbe mellom klokken 21 og 23. Dersom arbeidsgiver aksepterer dette, kan det gjøres en skriftlig avtale om arbeid frem til klokken 23.

Klikk her for å lese  saken på ADEKVAT INFO

Tekstutdraget er hentet fra adekvat info: https://adekvat.no/