I oktober ble det lyst ut 485 stillinger i Østfold, liten endring i ledigheten

Liten endring i ledigheten i Østfold

Ledigheten i Østfold er nå på 3,4 prosent av arbeidsstyrken. De siste tre månedene har den sesongjusterte ledigheten økt svakt med 2 prosent. Ledigheten øker mindre i Østfold enn i landet som helhet.

 

Ledigheten i Rakkestad i oktober var på 2,6 %  (104 personer) Det er en økning på 14 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 16 %

I Østfold er ledigheten på 3,4 %.(4864 personer)Det er en økning på 90 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 2 %

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene som fremkommer er sammenlignet med samme måned i 2013.

Ved utgangen av oktober 2014 er det registrert 4 864 helt ledige østfoldinger, 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Fra oktober i fjor har ledigheten i fylket økt med 2 prosent, 90 personer. Landet har en ledighet på 2,7 prosent, en økning med 6 prosent fra oktober i fjor.

 Bruttoledigheten

Ved utgangen av oktober deltok 1 053 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 5 917 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med oktober 2013 har bruttoledigheten sunket med 530 personer tilsvarende 8,2 prosent.

 

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Blant de ledige er det 691 personer med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, og dette er 64 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Størst økning i ledigheten ser vi blant de som har erfaring fra butikk- og salgsarbeid, ingeniør- og ikt-fag samt kontorarbeid.

 

kvinnerLedigheten blant kvinner øker

I oktober økte antall helt ledige kvinner med 9 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Det er nå 2 217 helt ledige kvinner. Derimot har ledigheten blant menn gått ned med 3 prosent og det er nå 2 647 menn som er helt ledige.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim 4,1 prosent, Fredrikstad på 3,9 prosent, Eidsberg og Moss på 3,7 prosent, Sarpsborg på 3,6 prosent, Halden 3,1prosent og Rygge 2,8 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagt statistikknotat.

 

Utlyste stillinger på nav.no i oktober

I oktober ble det lyst ut 485 stillinger i Østfold. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg med 181, butikk- og salgsarbeid med 57, bygg og anlegg med 36 og serviceyrker med 36.

(Pressemelding fra NAV)

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Britt Tunby mobil: 951 44 993.

Next Post

Dette må du vite om fleksitid

ons nov 5 , 2014
Hvor mye er det lov til å jobbe når man […]