Idrett, kultur og næringsliv går hånd i hånd

 Idrett, kultur og næringsliv går hånd i hånd. Mange idretts- og kulturtiltak ville aldri sett dagens lys om ikke næringslivet hadde bidratt. Det kan være kulturarrangementer, bygging og drift av idrettsanlegg eller direkte gaver og økonomisk støtte.

Fotballskolen 2019

Et av disse støttetiltakene er fotballskolen i Rakkestad. For tredje år på rad arrangerer Norgeshus og Bjørnstad Bygg AS, i samarbeid med RIF, en fotballskole for barn og unge i Rakkestad. Nesten 100 unge fotballentusiaster har funnet veien og deltok denne helgen på arrangementet. Foreldrene slipper av håpefulle og ferdig lada unger om  morgen, og henter dem om ettermiddagen antakelig både slitne, glade og utladet før kvelden.

Det tre dagers arrangementet avsluttes søndag med felles grilling og hygge for alle, både arrangører, foreldre og barn. Dette er et møtested og et nettverk som kan være viktig for mange.

På banen myldrer det av fotballstjerner i alle aldre og her og der høres både noen frustrerte utbrudd, litt gråt over hardhendt spill, og en trener som  smilende minner om at en må passe målet, ikke turne i det. Da er det godt å ha voksne som kan trøste litt, ringe mamma eller ordne med plaster.

 Her og der har barna funnet nye venner og deler opplevelser og minner. Det spilles kamper og det øves på teknikker. Sammen med instruktører som stiller med sin tid og kompetanse får barna påfyll og idrettsglede.

– Det blir flere og flere for hvert år vi arrangerer dette, så det er uten tvil populært. Vi har det også veldig moro og håper vi kan fortsette med dette, sier de ansatte fra Bjørnstad Bygg som gladelig stiller opp sammen med andre frivillige fra idretten.  De ansatte i Bjørnstad Bygg, og representanter fra RIF stiller med alt fra instruktører, saft og frukt, grillpølser og plaster, til et trøstende fang eller oppmuntrende heiarop.

Næringsliv med samfunnsansvar

 Et slikt arrangement, og samarbeid mellom næringsliv og idrett, er i høyeste grad viktig for et steds bostedsattraktivitet. Det bidras vekst og utvikling gjennom å støtte idrett og kultur. Idretten  igjen kan være en viktig bidragsyter i alle faser gjennom å forme mennesker som igjen skal realisere seg selv, og (forhåpentlig) jobbe i bedriftene våre senere. For idretten er sponsorene viktige, og dette er en fin måte for idrettslaget å knytte gode bånd med sponsorene på.

 Å bidra til, eller sponse lokal breddeidrett , gir vel i beste fall hederlig omtale. Men så er det neppe dette som er motivasjonen for næringslivet i denne sammenheng. At næringslivet bidrar, om det er premier, reklameplass, direkte bidrag eller gaver, gjør det ut i fra et genuint ønske om å støtte opp et samfunnsansvar og lokale idretts- og kulturarrangement.

Det er bra for Rakkestad.

Vi ser frem til neste sommers fotballskole allerede.

  .

Next Post

Gårdsmarkedene og sentrum i Rakkestad blomstrer

man jun 17 , 2019
Rakkestad leder an i trenden og bidrar mer enn noen […]