Innspill til Isen

 AnjaHelene Guerrera
Får støtte for boligutbygging, men mener handelen skal foregå i Storgata.

I forbindelse med planene om bygging av handelslokaler og/eller boliger på Isen området i Rakkestad sentrum har det kommet innspill fra både fylkesmannen, fylkeskommunen og veivesenet.

Anja Aa Guerrera/Rakkestad Næringsråd

Varaordfører Lars Kristian Holøs Pettersen som gjestet oss under frokostmøtet med handelsbedriftene i dag 30/10 sier at det er lite sannsynlig at det skjer noe i nærmeste fremtid og at innspillene går på det som har vært drøftet i saken tidligere; nemlig at det er ønskelig med flere boliger i sentrum, og at handelen skal foregå i selve Storgata.

I følge R-A sier Vidar Sølvskudt’ at :

Offentlige myndigheter er ikke i mot planen, men er premissgivende for innholdet. Det jobbes med en helt ny løsning for å svare på politikernes ønsker for området.

Kristine Høie i handelsstanden i Rakkestad er glad for at handelsdrivende i gata er tatt på alvor.

Her kan du lese nyhetssaken i R-A i dag 30/10-2015

Next Post

Varaordfører i morgenmøtedialog med handel og service!

fre okt 30 , 2015
Stemningen i «gangene» og i det nye formannskapet er rene […]