Interregprosjektet Fossilfri Grenseregion

 Gjester RNR

Hela gröna vägen – fossilfri grenseregion 2030

Rakkestad Næringsråd er med i et prosjekt som skal fremme klimaarbeidet i kommunen og i næringslivet vårt.

Samtlige 39 kommuner i grenseregionen Østfold-Follo-Fyrbodal har skrevet under på at regionen skal være fossilfri innen 2030. Gjennom prosjektet skal det utarbeides et underlag for strategisk utvikling samt en handlingsplan for en fossilfri bilpark innen 2030.

I løpet av tre år skal prosjektet:

  • Sørge for politisk forankring i kommunene
  • Støtte kommunene i strategier og planer for å nå målsettingene
  • Forsterke stolthet og eierskap gjennom formidling av gode eksempler fra kommunenes tiltak
  • Forsterke det grenseoverskridende samarbeidet, erfaringsutbytte og felles planlegging for å legge til rette for kostnadseffektive løsninger og et større marked for forssilfrie transportløsninger og -tjenester.
  • Mobilisere og engasjere det lokale og regionale næringslivet i omstillingen til fossilfri transport

På knapt tre år har Interreg-prosjektet Hela Gröna Vägen kommet langt på veien om å skape en fossilfri grenseregion innen 2030. Nylig publiserte prosjektpartnerne en film som formidler noen av de gode tiltakene som har blitt til i løpet av prosjektets levetid.

Østfold, Follo og Fyrbodal i Sverige er på vei til å bli verdens beste grenseregion for fossilfri transportmidler. Allerede i 2014 vedtok 39 kommuner på begge sider av grensen dette ambisiøse klimamålet. Blant annet har mange kommuner byttet ut sin bilpark til kjøretøy som går på elektrisitet eller biogass, samt bygget ut infrastrukturen med flere lade-og fyllestasjoner.

At flere velger sykkelen fremfor bilen er også et godt klimatiltak. Hela Gröna Vägen har lagt til rette for at flere kan prøvekjøre elsykkel. Eksempelvis tilbyr nå enkelte biblioteker i Norge utlån av elsykkel gjennom en lånekortordning.

Dette er noen av suksessfortellingene som har blitt til underveis. Reisen har bare begynt, og omstillingen mot en fossilfri grenseregion fortsetter.

 

 Gjester RNR
Gjester RNR

MILJØFYRTÅRN 2019 og 2020 – en del av vårt klimaarbeid

I 2019 startet vi opp den første gruppen men miljøfyrtårnbedrifter i Rakkestad. Dette er et godt virkemiddel i arbeidet mot å nå klimamålene. Vi har gjennomført tre samlinger med ialt rundt 10 deltakere hver gang som representerer forskjellige bedrifter. I 202o blir disse ferdig sertifisert. Det er gjennom et samarbeid med VELUND AS at vi har fått til dette arbeidet.