NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN-LOKALPRODUKTER/TJENESTER – VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE 19 oktober kl 19.00

 Til deg som er, eller ønsker å bli produsent eller tilbyder av mat-, drikkeprodukter, tjenester eller andre produkter fra gården / småbruket.

Anja Guerrera- Rakkestad Næringsråd - Invitasjon

Rakkestad Næringsråd ønsker å invitere til åpent møte den 19 oktober klokken 19:00 i Næringshuset (gamle banken) i Johs C Liens gate 5, Rakkestad.

Gjester:

*Karoline Fjeldstad, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen

*Bård Kollerud, landbrukssjef i Rakkestad Kommune

*Vertskap/prosjekt: Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Vi er inne i en tid da lokalt produserte varer og tjenester fra landbruket er i høysetet som aldri før.
Næringsutvikling er viktig og aktuelt i landbruket. Vi bor i en landbrukskommune der både matproduksjon, det «gode liv», håndverkstradisjoner og turisme har mulighet for utvikling.

Mål for «prosjektet» er:

·         Å inspirere og hjelpe til med å løfte frem de som driver produksjon eller tjenesteyting fra landbruket/gårdsbruket sitt – liten eller stor

·         Å utvikle lokalprodusentene i Rakkestad slik at dette blir en næring i vekst, og en næring som gir de unge lyst til å komme tilbake og drive gårdsbrukene videre.

·         Å synliggjøre satsningen og produktene på Markens Grøde i 2018

Målet for kvelden er:

·         Kartlegging av lokalprodusenter – hvem er i gang og hvem ønsker å komme i gang?

·         Behov eller utfordringer hos lokalprodusentene – utvikling, salg, distribusjon?

·         Hvilke samarbeidsmuligheter ser vi for oss?

·         Finnes det utviklingsstøtte?

Vi håper nå at vi kan møtes og bli kjent, og at vi kan jobbe sammen om å løfte frem og jobbe med de tiltakene som skal til for å få utvikling, nyskaping og næringsveier hos de lokale landbruksprodusentene som ønsker det.

Det er viktig at også de erfarne, de som allerede står på egne ben kan delta, det er mye kunnskap og erfaring som vi andre kan ha stor nytte av.

Det er flott hvis jeg har en ide om hvor mange som kommer så send meg gjerne en e post med antall, navn etc:

anja@rakkestadnaringsrad.no

Dette står i vår næringsplan i Rakkestad:
Se verdiene.

Landbruket i Rakkestad skal produsere mat av høy kvalitet etter markedets ønske og behov. Næringen skal gi et mangfoldig kulturlandskap, bidra til levende bygder, ha miljøfokus og bidra til å sikre matforsyningen i Norge. (Fra Landbruksplanen)

Utvikling og nyskaping i landbruket
Det må være et mål å synliggjøre og utvikle de tjenester og produkter, samt den næring og de mulighetene for nyskaping som ligger i landbruket.

TILTAK

1.       Inspirere til samarbeid mellom næringsliv, festivaler, messer, landbruk, mat og turisme.

2.       Synliggjøre bruken av lokal mat og landbruksprodukter.

3.       Skape læringsarenaer og møteplasser der vi får kunnskap om landbruksbasert næringsutvikling

4.       Skape synergier mellom eksisterende næringsliv og landbruket

 

 AnjaHelene Guerrera
Kristine Andreassen: Å drive næring fra gården er en drøm som blir oppfylt..

Med vennlig hilsen
Anja Guerrera

Daglig leder i Rakkestad Næringsråd

Rakkestad 19 september 2017

 

Next Post

Boligsalget på "Nye Fladstad" i gang i dag

fre sep 22 , 2017
I dag gikk startskuddet for salget av boligene på Fladstadjordet […]