Kjempeordre hos Mjørud AS! Deler av veggen måtte ned før den nesten seks meter høye lasten kunne kjøres ut.

Det er ingen spøk når  luftfiltre til en verdi av 20 millioner kroner skal ut gjennom kjøreporten til Mjørud AS på Rudskogen. Av og til må det drastiske tiltak til. På Mjørud måtte de fjerne deler av veggen for å komme ut med lastebilen som skulle frakte leveransen til Ekofisk.

Av Anja Aarsrud Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 26.04.19

Veggen må ned og daglig leder Ole E. Torp,  følger spent med.

Ole E. Torp følger spent med på arbeidet med å få transporten trygt ut av lokalene.

–  Vi lager nå hull i veggen fordi utstyret er for høyt til å få ut porten vår, forklarer Ole Torp, daglig leder i Mjørud AS. Han viser oss den enorme lasten som er rigget på lastebilen fra Kynningsrud Spesialtransport. Det er en 5,60 * 4,70 stor leveranse som skal ut gjennom dørene.

– Dette er to filterhus som skal til Ekofiskfeltet. Funkjsonen er å filtrere lufta inn til turbiner som driver kompressoren der olje og gassen føres ut fra feltet, forklarer Torp.

– Når vi tar på oss slike store oppdrag som dette er det fordi Ekofisk ønsker kort installasjonstid ute på plattformen. Hvis vi skulle ha bygget og installert systemene ute på feltet ville de ikke kunne ha drevet kompressorene sine, noe som igjen kunne resultert i et tap på flere hundre millioner for bedriften, forteller daglig leder i Mjørud AS, Ole Torp.

Femten medarbeidere  har arbeidet i syv måneder med denne ordren.

– Vi har utrolig dyktige fagarbeidere og prosjektledere, sier Ole E. Torp.

– Som totalleverandør der vi gjennom rammeavtaler kan ta på oss hele prosessen fra tegnebord/design, til produksjon, levering og montering, er vi helt avhengige av flinke fagarbeidere, ingeniører og prosjektledere, sier han og er tydelig stolt av arbeidstokken sin.

Denne kolossen skal ut natterstid og kjøres til Øra havn i Fredrikstad der den skal videre til Ekofisk feltet.

Fra Rudskogen via Øra Havn i Fredrikstad til Ekofisk.

Det er Kynningsrud Spesialtransport som i natt skal kjøre fra Mjørud AS på Rudskogen og til Øra Havn i Fredrikstad. Dette er den er den nærmeste havna og, i følge Torp, den beste løsningen for dem når de skal frakte leveranser av denne art.

Transporten får politi som følgebil og sjåføren selv tar det hele med ro. Han  forteller at det ikke behøves noen spesiell tillatelse for å å kjøre med slik last, og at de får eskorte fra politiet.

– Selv om man kan følge vanlig fartsgrense blir det nok neppe en toppfart på mer enn 60 km i timen, sier han.

SE FILM

Fra Øra havn i Fredrikstad fraktes filtersystemene videre til Norges eldste oljeplattform fra 1971 på Ekofiskfeltet utenfor Stavanger.

Du kan lese saken fr R-A her – der er det også en bildeserie.

Fremtidsbevisst

Selv om Mjørud er, og vil være i flere år fremover, en stor totalleverandør til oljefeltene, har de selvsagt også klare tanker om fremtidens løsninger.

– Selv om forskermiljøer og internasjonale energimiljøer mener at ojeforbruket vil ligge på det samme som i dag de neste 20 til 30 år, må en bedrift som Mjørud som har en helt unik kompetanse innenfor flere felt, også kunne levere til for eksempel vindmøllekraft, forteller Ole Torp, som er opptatt av miljøspørsmålet han også.

– Hvis vi mener noe med miljøvennlighet, må vi jo også være villige til å omstille oss og gjøre noe i praksis, sier han.

-Vi som leverer til oljebransjen innehar  god kompetanse på flere disipliner og vi jobber alltid med andre alternativer. Som for eksempel vindkraft som har kommet for bli. Her vi står på Rudskogen kan vi se vindmøllene både i Årjeng og på Ørje, sier han.

– Det blåser jo mye på Rudskogen, smiler Ole, men understreker at det må utbyggere på banen som finner det interessant å jobbe videre med en slik utvikling.

Akkurat nå skal ermene brettes opp. Inne i produksjonshallene og på tegnebordene venter ordrereserver for minst seks måneder frem i tid. Det er fortsatt mye som skal designes, bygges, fraktes og monteres på flere oljeplattoformer!

Fra Rudskogen Næringsområde ser man rett inn i fremtidens vindkraft på en klar dag. Vindmøllene i Årjeng og i vår nabokommune Ørje kan sees herfra. Det er forøvrig flotte ledige næringsarealer på Rudskogen. 

TOMTENE PÅ RUDSKOGEN

FAKTA OM EKOFISK

UTBYGGING

Ekofisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdybden i området er 70-75 meter. Ekofisk ble påvist i 1969, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1972. Det ble satt i gang prøveproduksjon i 1971, før ordinær produksjon startet i 1972. Produksjonen ble sendt til tankskip fram til en lagringstank i betong ble installert i 1973. Siden den gang er feltet blitt utviklet med en rekke innretninger, inkludert anlegg for tilknyttede felt og eksportrørledninger. Flere av disse er fjernet eller venter på disponering. Den første feltutbyggingen begynte med tre produksjonsplattformer: Ekofisk A, Ekofisk B og Ekofisk C. Brønnhodeplattformen Ekofisk X og prosessplattformen Ekofisk J ble installert i henholdsvis 1996 og 1998, som en del av Ekofisk II-prosjektet. I 2005 ble brønnhodeplattformen Ekofisk M installert, som en del av Ekofisk Vekst-prosjektet. I 1983 godkjente myndighetene en plan for vanninjeksjon på Ekofisk. Ekofisk K, som er hovedinnretningen for vanninjeksjon, har vært i drift siden 1987. Fra 1989 til 2009 var det også vanninjeksjon fra Ekofisk W. Den ble nedstengt i 2009, og injeksjonen ble erstattet av en bunnramme, Ekofisk VA. I 2011 godkjente myndighetene PUD for Ekofisk Sør. Prosjektet omfattet to nye innretninger i den sørlige delen av feltet: Produksjonsplattformen Ekofisk Z og en havbunnsramme for vanninjeksjon, Ekofisk VB. Injeksjonen fra Ekofisk VB og produksjonen fra Ekofisk Z begynte i 2013. Boliginnretningene Ekofisk H og Ekofisk Q ble erstattet av Ekofisk L i 2014. I 2017 godkjente myndighetene en endret PUD for en ekstra havbunnsramme for vanninjeksjon, Ekofisk VC. Kilde.

Next Post

«Det viktigste du gjør er å gjøre NOE».

tor mai 9 , 2019
Kurs i førstehjelp for lokale bedrifter. Sentralvaskeriet for Østlandet, Rakkestad. […]