KM BYGG – Bred kompetanse er nøkkelen til suksess

KM Bygg ansetter medarbeidere med forskjellig kompetanse både for å oppnå byggfaglig bredde men like viktig for å sikre god organisasjonsutvikling internt.

Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Eiendomsselskapet Kopperud  Murtnes Eiendom AS og byggefirmaet Kopperud Murtnes Bygg AS har både nye storbygg oppført, og nye på tegnebordet. Med sterk vekst i blant annet Askim, er det i tiden som kommer både byggingen der, og den stadige organisasjonsutviklingen som står på agendaen.

-Selv om bedriften nå er store på eiendomsutvikling i Askim og selv om vi har en klar horisont, skal vi selvsagt også ta vare på de små jobbene, sier daglig leder i KM Bygg Henri Verwegen.

Gode strategier

Byggefirmaet som ble etablert som et AS i 1991 tufter på et solid vennskap, og smarte strategiske valg. I dag er etterspørselen stor og det er viktig å kunne kombinere det å gi tilbud på jobbene, god kundeservice og drift, med en god intern organisasjonsutvikling, sier Petter Kopperud. – Fokuset ligger på å forsøke å utvikle de ansatte hele tiden for på den måten å kunne etterkomme de kravene til service og gjennomføring som en byggherre i dag etterspør.

– På de større prosjektene er anleggslederne administrative ledere ute på arbeidsplassen noe som medfører at de som er ute tør å ta noen avgjørelser og dermed jobbe effektivt, sier daglig leder Henri Verwegen Samtidig er vi heldig å ha ansatte som er meget omstillingsdyktig slik at anleggslederne arbeider innenfor utførelsen av sine fag på mindre prosjekter og når det er kapasitet på de store plassene.

Teamarbeid

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Å utvikle seg som en god arbeidsgiver innebærer i stor grad for bedriften å sørge for at de ansatte involveres og er tett på prosjektene. God dialog og strategisk planlegging er en viktig del av KM bedriftens hverdag.

– Bredde i kompetanse gir trygghet.  Hver tirsdag gjennomføres et eget organisasjonsutviklingsmøte der strategiske vurderinger, gjennomgang av aktuelle prosjekter og mulige jobber, til den arbeids og prosjektansvarsfordeling som gagner bedriften best.

– Våre ansatte har forskjellig kompetanse, det er noe vi ser vi kan være bevisste på når vi ansetter. Det er så viktig at vi har rett menneske til oppgaven som skal utføres, og det er viktig å vite hvem som er best på hva, og hvordan vi bruker ressursene best. Samtidig handler det om at de som jobber her skal ha oppgaver de føler mestring og trivsel med, understrekes det.

-Ett eksempel nå er at vi ønsker å satse litt på Epoxy-arbeider og på bakgrunn av dette har vi fått med oss en person som har mye kompetanse på dette området. Han har et godt nettverk i bransjen og dette gjør at vi som bedrift kan dra nytte av dette samtidig som den ansatte kan gjøre det han er god på og trives med, fortelles det.

– Det har vært en lang prosess, men det var godt å komme bort fra «søndagsplanleggingen», som gjerne besto i flere telefoner for å avklare hvem som skulle hvor, når, – og gjøre hva. Nå har vi torsdagsmøter der vi gjennomgår praktisk gjennomføring og planlegging av neste ukes arbeid.

God organisering

Eierne er opptatt av at det skal være et styre som er kompetent og aktivt. I 2017 ble det valgt inn ny styreleder i både eiendomsselskapet og byggfirmaet, Sonja Yvonne Vedahl er styreleder for begge. Petter Kopperud er daglig leder i eiendomsselskapet Kopperud og Murtnes Eiendom AS.  I Byggefirmaet KM Bygg er nå Henri Verwegen daglig leder, og Håvard Gjerberg er prosjektleder. De søker i disse dager etter en prosjektleder til som kan bidra på både store og små prosjekter.  Bedriften Kopperud Murtnes Bygg er oppført med 28 ansatte og har økt omsetningen fra 46 millioner i 2014 til i overkant av 80 millioner i 2016.

Kompetanse på organisasjonsutvikling og ledelse

Bedriften har ansatte med organisasjonsutvikling som kompetansefelt og det har vært nyttig å ha denne kompetansen i eget hus.

– Organisasjonsutvikling er en stadig pågående prosess, og de grepene vi har tatt innenfor organisasjonsutvikling er utgangspunktet for at vi driver eiendomsutviklingen videre. Denne prosessen er også viktig for måten eiendomsselskapet og byggselskapet jobber sammen på, sier daglig leder i Kopperud og Murtnes Eiendom AS, Petter Kopperud.

Bransjen trenger flere faglærte

-Vi har allerede etablert et godt samarbeide med de videregående skolene. Det er rett og slett viktig at bedriften vår selger seg inn på et tidlig tidspunkt. Vi trenger flere flinke folk! Vi har en lærling akkurat nå, og på nyåret får vi to elever fra videregående som skal ha praksis her. Det er veldig viktig å oppmuntre de unge til å ta fagutdanning. Det er og vil være stort behov for både tømrer, rørleggere, elektrikere, forskalingsarbeidere, murere og malere i årene fremover, sier Kopperud.

Historien

Petter Kopperud og Per Murtnes traff hverandre i 1987 og har siden da utviklet bedriftene sammen.

Nå trives vi godt her på industrifeltet i sentrum av Rakkestad, sier Kopperud som sammen med resten av teamet gleder seg over mange flere gode år som skal komme.

 KM BYGG ASKIM VAMMAVN

Nylig er ferdigstilt et boligkompleks i Vammaveien i Askim med 34 leiligheter og næringsbygg i første etasje.

Petter Kopperud (tv) er daglig leder i Kopperud og Murtnes Eiendom AS og Henri Verwegen er daglig leder i KM Bygg AS. De jobber mye sammen for å sikre gode strategier, riktig kompetanse og samhandling firmaene imellom.

 

 Gjester RNR
I bakgrunnen er det leilighetskomplekset som nå er ferdigstilt i Vammaveien. I forgrunnen er det skisse av det kommende prosjektet som nå er under behandling i Askim Kommune.

Elin Brudalen Arnesen har en delt stilling der hun i tillegg til å være prosjektleder i eiendomsselskapet Kopperud og Murtnes Eiendom AS jobber med organisasjonsutvikling. Her sammen med prosjektleder Håvard Gjerberg..

Dette bygget i sentrum av Rakkestad stod ferdig for et drøyt år siden. I 1 etasje er det næringslokaler hvor Retro klesbutikk og Privatmegleren v/Kirkeng driver sin virksomhet
 I 2 etasje er det bygget 4 leiligheter med høy standard hvor det er satt inn store vinduer som bringer godt lys til hvert enkelt rom. I 3 etasje er det 3 leiligheter med høy standard og hvor mye av den opprinnelige bebyggelsen er bevart. Alle leilighetene er solgt..

Terrasseløsning Rakkestad – Torggården. Her med Epoxy-belegg.

Informasjon fra www.kmbygg.no

Oppdrag og primærmarked

«Vi tar på oss alle typer oppdrag – alt fra større totalentrepriser til mindre oppdrag for privatpersoner. Vi retter oss i hovedsak mot stat, kommune, industri og næring. Vårt primærmarked er Østfold og Akershus.

Vi har gjennom årene fått en bred erfaring både fra nybyggombygging og rehabilitering av skolerinstitusjonernæringsbygg og boliger.

I tillegg til tradisjonelle byggeoppdrag, har vi både evne og lyst til å utføre spesialoppdrag, som eksempler kan vi nevne Tusenfryd og TV2’s VM-scene under Fotball-VM 2010.

Vi har knyttet til oss kvalitetsbevisste kunder og dyktige fagfolk med høy kompetanse. Pr. i dag er vi 26 ansatte, hvorav 2  skal ta fagprøve i disse dager.

I tillegg til egne ansatte, har vi et bredt kontaktnett av seriøse samarbeidspartnere og underleverandører.» (fra hjemmeside)

Next Post

Kommunen forlenger samarbeidet

fre jan 5 , 2018
SE SAKEN RAKKESTAD NÆRINGSRÅD – 2018 – 2021 Vedlegg: 1 […]