Samarbeid mellom Rakkestad Næringsråd og Rakkestad Brannvesen med unikt tilbud til medlemsbedrifter (RNR)

 Gjester RNR

Rammeavtale mellom Rakkestad Brannvesen og medlemmene – brannforebygging og førstehjelp

Rakkestad Næringsråd og Rakkestad Brannvesen har inngått et samarbeid som gir de av Næringsrådets medlemsbedrifter som ønsker det årlige tilpassede kurs innenfor brannforebygging og førstehjelp.

Kursene har en kostnadsramme på 100,- per ansatt per år. Dette dekker kursmateriell. Avtalen administreres av Rakkestad Næringsråd.

Kursene har en maks varighet på tre timer, avhengig av hva bedriften ønsker av innhold. Kursinnhold kan settes sammen i samråd med brannvesenet.

RBV holder avholder kursene ved Ytterskogen Sikkerhetssenter på Ytterskogen gamle skole, eventuelt kan kurs gjennomføres på bedriften. Bedriften bestemmer selv hva den ønsker av innhold på kurset. For de minste bedriftene vil det arrangeres tre timers felleskurs på Sikkerhetssenteret.

Kursinnhold:

  • Førstehjelp: Hjerte, – og lungeredning, bruk av hjertestarter, sår – og skadebehandling.
  • Slokkekurs: Praktiske øvelser med slokkeapparat og husbrannslange.
  • Brannforebygging: Rømningsveier, varsling og avdekking av brannfeller.
  • Evakueringsøvelser: På arbeidsplassen

Bedriften vil etter gjennomført kurs få kursbevis.

 

PÅMELDING

Ønsker du og din bedrift å melde deg til kursene kan interesse meldes til Anja Guerrera v / Rakkestad Næringsråd på e post anja@rakkestadnaringsrad.no

 Gjester RNR