LEDERSKOLEN settes opp i Rakkestad i januar 2017

Har du medarbeidere du vil utvikle videre?

Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

HVOR SKAL UNDERVISNINGEN SKJE: RAKKESTAD

NÅR: JANUAR 2017

PRIS: Medlemmer av Rakkestad Næringsråd:  29.000 (normal pris:   30 900)

Ekstra rabatt kan tilbys ved flere deltakere fra samme bedrift  – ta kontakt for tilbud
Enkelte LO medlemmer kan søke kr. 17.000,- i stipend i LOs utdanningsfond.
Noen forbund har egne stipendordninger. Kontakt ditt forbund.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring.

Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.
Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.
Mål med studiet • Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø

• Skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder

• Bidra til et inkluderende arbeidsliv

• Forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

 

 AnjaHelene Guerrera

 AnjaHelene GuerreraLæringsmål

Deltakerne skal gjennom å jobbe med prosjekter og delta på ukentlige samlinger, øke sin bevissthet i forhold til egen adferd og få forståelse for hvordan den virker på andre. De skal bli bevisst sin kommunikasjonsform. I tillegg er det et mål at deltakerne skal kunne analysere og iverksette tiltak innen HMS, økonomi og ledelse, som gjør at man oppnår et bedre arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og en god økonomi i den delen av bedriften man leder.

Studiet krever ingen spesielle forkunnskaper, men vi ønsker at du har minimum 5 års arbeidserfaring.

Pedagogisk opplegg

Hver modul skal bestå av samlinger, praktiske oppgaver og en prosjektoppgave. Samlingene skal bygge på den litteraturen som legges inn i opplæringen, samt praktiske eksempler fra virkeligheten. På hver samling skal det gjennomføres praktiske oppgaver hvor studentene ved hjelp av egen erfaring og teorier, skal finne frem til løsninger som lett kan overføres til egen bedrift. Prosjektoppgaven blir den røde tråden i hver modul og skal synliggjøre deltakernes evne til å omsette nyvunnet lærdom til praktisk arbeid i egen bedrift.
Organisering Den enkelte modul gjennomføres med undervisning på kveldstid, kl.17.00/18.00 – 21.00.

Etter modul 2 og 4 leveres en prosjektoppgave.

 

 

Pris og kursoppstart Kurspris: 30 900,Medlemmer av næringsforeningen: 29.000

Ekstra rabatt kan tilbys ved flere deltakere fra samme bedrift – ta kontakt for tilbud.
Oppstart: 16. januar 2017

Sted: Rakkestad Næringsråd

Finansiering

 

Enkelte LO medlemmer kan søke kr. 17.000,- i stipend i LOs utdanningsfond.
Noen forbund har egne stipendordninger. Kontakt ditt forbund.

Mer informasjon? Ta kontakt med Øistein Pettersen: Tlf.: 901 25 368 | oistein.pettersen@aof.no

Mer informasjon om lederutdanningen finner du : www.aofostfold.no