Ledig jobb som veileder NAV- Rakkestad

Veileder – Nav Rakkestad

NAV Rakkestad har ledig 100 % fast stilling som veileder – kommunal ansettelse. Den ledige stillingen ligger i enhet arbeid og aktivitet.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • veiledning og saksbehandling innenfor NAV sine tjenesteområder, spesielt Lov om sosiale tjenester i NAV, NAV-loven, Introduksjonsloven og Folketrygdloven
 • oppfølging og veiledning av brukere med fokus på arbeid og aktivitet
 • 50 % flyktningkonsulent
 • kartlegge og vurdere brukers behov
 • motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet
 • etablere god kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere
 • ved behov, bidra i publikumsmottak
 • ajourhold av egen portefølje i NAVs fagsystemer
 • medvirke til resultatoppnåelse i avdelingen og kontoret.
 • NAV er en organisasjon i stadig endring, det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver, og andre arbeidsoppgaver må påregnes

For stillingen kreves:

 • minimum 3-årig bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • generelt god IKT kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Vi ønsker at du har/er:

 • selvstendig med solid gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • erfaring fra å jobbe med mennesker, gjerne veilednings- og motivasjonsarbeid
 • god arbeidslivskompetanse og kjennskap til arbeidsmarkedet
 • god kunnskap om veiledningsmetodikk
 • evnen til å yte god og riktig service i en hektisk hverdag
 • evnen til å håndtere flere datasystemer
 • evnen til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer, samarbeidspartnere og arbeidsgivere
 • mål- og løsningsorientert, og får oppgavene unna (effektiv)
 • brennende engasjement og et ønske om å oppnå gode resultater
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • et arbeidsmiljø preget av dyktige og engasjerte medarbeidere
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • fleksibel arbeidstid og et aktivt, engasjert og trivelig arbeidsmiljø

 • lønn i h.h.t. sentrale og lokale avtaler

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Henvendelser vedrørende stillingen kan gjøres til enhetslederAnita Hansen tlf. 92856415 eller Navleder Rune Kyrdalen tlf. 47296711

Søknad skrives på flg. elektroniske skjema: 

Next Post

Ledig stilling - Østfold Traktor søker verksmester

fre okt 24 , 2014
Klikk her for å komme til våre jobbsider Klikk på […]
Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.