Ledig stilling som fagleder, regnskap. Snarlig tiltredelse!

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord-, skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen f.t. inndelt i ni seksjoner og fire staber. Stabene er direkte koplet opp mot rådmannens team. Den tjenesteytende aktivitet er lagt til seksjonene. Stabsenhet økonomi er delt inn i 3 fagområder – regnskap, lønn og skatt – med hver sin fagleder.

Se informasjonsvideo eller bla i vår informasjonsbrosjyre på hjemmesiden vår så får du vite mere om den flotte bygda vår.

Fagleder regnskap

Rakkestad kommune har ledig fast 100 % stilling som Fagleder regnskap for snarlig tiltredelse.

 

Følgende oppgaver hører til stillingen:

 • Overordnet og faglig ansvar for kommunens regnskap
 • Løpende bilagsføring og avstemming
 • Gjennomføring av periode- og årsavslutning
 • Opplæring innen fagfeltet
 • Systemansvar for Visma Enterprise
 • Utvikling av rutiner og metoder for økonomisk internkontroll
 • Bistå økonomisjef i budsjettprosess
 • Andre oppgaver må kunne påregnes

Til stillingen kreves:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse. Lang erfaring fra kommunalt regnskapsarbeid og årsoppgjør vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse.

Til stillingen ønskes:

 • Erfaring fra kommunalt regnskapsarbeid og årsoppgjør
 • God IKT-kompetanse og interesse for bruk av IT-baserte styringsverktøy
 • Kjennskap til Visma Enterprise
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt      arbeidsmiljø, som framover har et høyt fokus på å videreutvikle      organisasjonen og dens tjenesteytelser
 • Gode opplærings- og      utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode offentlige pensjons- og      forsikringsvilkår

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, avtaler og reglementer.

Spørsmål om stillingen rettes til økonomisjef Anne-Grete Tollefsen tlf. 479 70 243 eller på

e-post Anne-Grete.Tollfesen@rakkestad.kommune.no .

 

Rakkestad kommune har elektronisk søknadsbehandling. Link til søknadsskjema finnes i stillingsannonsen. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene du gir i CVen i søknadsskjemaet danner grunnlaget for  utvidet søkerliste.

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Det er en forventning om at søkere er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven § 25. Anja