Ledige jobber i Rakkestad kommune?

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Next Post

UTVIKLINGSPRISEN 2019 TIL NORSTAD EIENDOM.

man jan 6 , 2020
Rakkestad Næringsråd:  I Rakkestad sin næringsplan står det følgende: En […]