Lift/Personløftekurs med medlemsrabatt

Lift / personløfterkurs

Medlemmer i Rakkestad Næringsråd får 10% avslag på våre ulike kursavgifter.
Hvis 10 eller flere personer melder seg på fra en og samme bedrift, og bedriften betaler kursavgiften, gis 15% avslag på total kursavgift.
(På materiell o.l -ingen rabatt.)

Mål

Det å arbeide i høyden er alltid forbundet med risiko og fare.  Sikkerhetsopplæring i bruk av personløfter skal kunne bidra til å redusere risikoen, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer.  Kurset gjennomgår lovgrunnlag og sikkerhetsteori samt praktisk bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere.

Målgruppe

Enhver som skal kunne bruke lift/personløftere i arbeidssammenheng.

Myndighetskrav

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best.nr. 555, § 48

Kursinnhold Kurset fokuserer på kunnskap og holdninger til sikkerhet ved bruk av personløftere. Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha gjennomgått riktig bruk av alle typer lift/personløfter, dvs: A – tilhenger montert og manuelt flyttbar B – selvgående med saks eller bom C – bilmontert  Bedriften må selv stille med aktuell lift/personløfter.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis med godkjent instruktør fra AOF Østfold i henhold til studieplan, totalt 8 timer.
Mulighet for kveldskurs. (2 kvelder à 4 timer)
Pris Kr. 2 650,- inkl. materiell og kompetansebevis

For påmelding med rabatt for medlemmer: anja@rakkestadnaringsrad.no