28 mars 2019 klokken 09-16. Lovpålagt kurs lovpålagt kurs 1 i arbeidsvarsling

 Gjester RNR

 

 

Lovpålagt kurs i arbeidsvarsling

28 mars 2019 klokken 09-16.

I dag er det mange bedrifter som ikke får vært med på anbudsrunder fordi de mangler lovpålagte kurs.
De fleste kommuner har innført krav om arbeidsvarsling og elektroniske søknader slik som gravemeldinger m.m. Dette er et lovpålagte krav som har vært en god stund, men som ikke alle har fått med seg.

Rakkestad Næringsråd har inngått en avtale med Trafikkeksperten i Askim som vil komme til Rakkestad og holde kurs til en redusert pris, ved flere enn 10 påmeldte. Kurset kan da holdes i Næringshuset (Rakkestad Næringsråd) i Johs C Liens Gate 5.

Trafikkeksperten AS

Vårt fagområde er kursvirksomhet og andre tjenester rettet mot arbeidsvarsling etter kurs 1, kurs 2 og kurs 3 i håndbok N301. Våre kursholdere er godkjente av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og NTNU. Alle som utfører arbeid på offentlig og privat grunn, skal ha opplæring i arbeidsvarsling.

Med offentlig grunn menes kommunale-, riks- og fylkesveier (gate, vei, fortau, park, private veier og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige.

Det er en utfordring å fremheve konkrete yrkesgrupper som er lovpålagte å gjennomføre kurs i arbeidsvarsling. Kursene er lovpålagte.

Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt.

Skiltmyndigheten (Statens vegvesen og de enkelte kommuner) krever dokumentasjon på at alle har gjennomgått nødvendig opplæring, og at man innehar et kompetansebevis. Bedrifter som ikke kan dokumentere dette, skal heller ikke få søknader godkjent, og må i så fall leie inn firmaer som har gjennomført kurs, for å kunne gjøre selve arbeidet.

I dag er det mange bedrifter som ikke får vært med på anbudsrunder fordi de mangler lovpålagte kurs.
De fleste kommuner har innført krav om arbeidsvarsling og elektroniske søknader slik som gravemeldinger m.m. Dette er et lovpålagte krav som har vært en god stund, men som ikke alle har fått med seg. Det er i dag et kontrollorgan i hver region tilhørende Statens vegvesen, som har jevnlige kontroller over hele landet. Konsekvensen av mangel på kurs (sertifisering) vil være at arbeidet må legges ned, eller stanses.

Vi er opptatt av at alle som skal ha det, har et kompetansebevis som viser at man er opplært i hva lover, regler og forskrifter sier, og at man er i stand til å utføre arbeidet man er satt til. Vi er opptatt av en riktig og god HMS, og at kravene blir fulgt. En av våre kursholdere har over 35 års yrkesbakgrunn i politiet, de siste 18 årene ved Oslo politidistrikt, Trafikk- og sjøtjeneste, avdeling Trafikkplan, som politioverbetjent.
frem til kurs er gjennomført.

 

Vi tar på oss oppdrag for kommuner, entreprenører og andre som er pålagte å ha kurs i arbeidsvarsling. Be om eget pristilbud til deres bedrift.

Ved nok påmeldte (10 eller flere) kommer Trafikkeksperten til Rakkestad og kursprisen er redusert til 2000.- pr deltaker (ved 10 eller flere)

Påmelding via:anja@rakkestadnaringsrad.no

(Normal pris er 2400.-)

Trafikkeksperten:  69 88 45 41/920 29 581

Se trafikkeksperten.no for mer informasjon. For fagrelaterte spørsmål, ta kontakt med Daglig leder.
Med vennlig hilsen Kjell Arnfinn Sporsheim Daglig leder
Tlf. 920 29 581 post@trafikkeksperten.no www.trafikkeksperten.no

Next Post

LYSENDE FREMTID FOR SOLIDE KAMLED AS

tor mar 14 , 2019
  Som veldig mange andre firmaer begynte det i det […]