Marker Sparebank, vår alliansepartner.

 AnjaHelene Guerrera
Banksjef Rune Iversen og leder kundeopplevelser Hege Fundingsrud.

 AnjaHelene Guerrera

Marker Sparebank er Rakkestad Næringsråd sin alliansepartner. Den lokale banken har bidratt med 50 000 i året siden 2017.

Banken het opprinnelig Aremark Præstegjelds Sparebank og ble etablert da 24 lokalt engasjerte, for det meste gårdbrukere, gikk inn for å starte sin egen lokalbank i 1851. Det var behov for nyskaping, investering og vekst.

Formålet var, i tillegg til å fungere som en sparekasse for innskyterne, først og fremst å låne ut penger til lokalbefolkningen.  Innskudd og utlån er fremdeles kjernevirksomheten til banken, men produkt- og tjenestespekteret er selvfølgelig blitt utviklet en del siden oppstarten for 166 år siden. I dag er bankens formål å utvikle, selge og betjene bank- og forsikringstjenester tilpasset kundenes situasjon og behov, slik at kundene skal oppleve å bli godt ivaretatt i alle faser av livet.

Banken har i dag 32 ansatte med kontorer i Ørje, Aremark, Rakkestad, Rømskog og Moss.

Banksjef Rune Iversen forteller at arbeidet rundt fornyelse av logo har vært en omfattende prosess med bred involvering internt i banken.  Det var viktig å få en naturlig fornyelse samtidig som den skal kjennetegne banken som en solid, robust og forutsigbar bank med dype røtter i lokalsamfunnet.

Basert på stor tillitt og med en filosofi om å fortsatt være en selvstendig lokal sparebank gikk banken inn i 2017 med over 16000 kunder.  Marker sparebank har også bidratt med betydelige gaver og sponsormidler til lokale lag og foreninger.  I perioden 2012 – 2016 har banken gitt hele 14,2 mill. til slike formål.  I 2016 ga banken 1 mill. i gave til den nye scenen (Sparebankscenen) på Bygdetunet i Rakkestad.
Hvorfor samarbeide med lokalbanken?

–          Vår tilstedeværelse lokalt bidrar til bedre kapitaltilgang for små- og mellomstore bedrifter i vårt distrikt.  Vi har korte beslutningsveier og er en fullservice-bank med alle løsninger på ett sted. Vi vil være her i gode og utfordrende tide,  sier Rune Iversen

Han sier videre at banken bruker tid på å forstå din bedrift, planer og mål for fremtiden, og ønsker å være en sparringspartner på helheten i din økonomi og hjelpe deg til å ta gode valg.

–          Målet er å finne løsninger som bidrar til at din bedrift oppnår sine behov, enten er finansiering eller effektive betalingsløsninger.

Ditt utstyr og dine eiendeler representerer store verdier og er viktig for driften, og også her finner man løsninger som sikrer deg om noe skulle skje. For virksomhetens viktigste ressurs, du og dine ansatte, tilbys gode løsninger som sikrer bedriften hvis noen blir syke eller uhellet er ute gjennom bankens tjenester.  Banken hjelper deg også med gode pensjonsløsninger, enten du er en liten eller stor bedrift.

Næring

–          Vi er en lokal sparebank hvor ca. 30% av alle våre utlån er finansieringer rettet mot næringslivet.  Dette utgjør en viktig del av bankens virksomhet.  For mange næringsdrivende er banken en viktig samarbeidspartner, sier Rune Iversen.

I 2017 startet Marker sparebank et sponsorat til næringsutviklingsarbeidet i Rakkestad næringsråd.  Dette viser at Marker sparebank, med filial i Rakkestad, støtter opp om næringsarbeid og stedsutvikling.

Dette er flott og nyttig for Rakkestad Næringsråd sitt arbeid.  Det betyr blant annet at vi har flere midler til å utvikle arbeidet med barn og unge mot arbeidslivet og utdanningsvalg.  Vi kan jobbe med tiltak for lærlinger og lærlingebedrifter og sist, men ikke minst få ressurser til å utvikle markedsførende tiltak som RNR Næringsnytt videre, sier Anja Guerrera, daglig leder i Rakkestad Næringsråd.