Medlemsmøte  – IA verksted – sykefraværsoppfølging

Vertskap: Metacon

Gå ikke glipp av dette. Sist vi møttes var til stor nytte for de fremmøtte. Du kan gjerne «ta med» deg saker eller tilfeller du konkret trenger veiledning og hjelp til .

Tenk over hva er viktig for deg/dere og har du en konkret problemstilling/utfordring ta den med så kan vi bruke den som” Case” i gruppen

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

Praktisk informasjon:
14 april 2016

kl. 1400 – 1600

Sted: METACON

Her har du muligheten til å drøfte case og utfordringer, få svar på spørsmål i all sykefraværsoppfølging, sykemeldinger, lover og rettigheter.

Påmelding: Rakkestad Næringsråd ved daglig leder Anja Guerrera: Anja@rakkestadnaringsrad.no

Mange virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværsoppfølging. I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler. Et viktig område er også det forebyggende arbeidet. NAV Arbeidslivssenter ved Gro Momrak, NAV Rakkestad og Næringsrådet i Rakkestad har lyst til å gi bedrifter i Rakkestad et tilbud i forhold til oppfølging av sykmeldte.

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

  • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
  • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværsoppfølging
  • Viktige tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen
  • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
  • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
  • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  • Gradert sykmelding
  • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet

 

VELKOMMEN

 

Next Post

15 april KURS "Tjen mer penger med facebook"

fre mar 4 , 2016
Grunnleggende FACE BOOK-KURS FOR NÆRINGSDRIVENDE 15 april 2016  Lær hva som […]