Miljøterapeut – 100 % stilling – frist 15.09-19

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Vi ønsker å ansette er person med helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, som skal gi tjenester primært til hjemmeboende barn og unge som er i behov av aktivisering, målrettet miljøarbeid og boveiledning. Stillingen er nyopprettet, og vil samarbeide tett med fagkonsulent/koordinator og koordinator barn og unge.

Link til utlyst stilling: Miljøterapeut i Rakkestad kommune – 100% fast stilling

Next Post

Sykepleier - 100% fast stilling i hjemmesykepleien - frist 08.09-19

tor aug 22 , 2019
Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand […]
Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.