Møter i bondelagene våren 2015

Invitasjoner

 

Rakkestad kommune sammen med Rakkestad Bondelag og Degernes Bondelag inviterer til det årlige åpne landbruksmøtet i Kulturhuset 26 mars klokken 18.30 – 21.00 i kulturhuset

Einar Strand, fra Bioforsk/NLR vil forelese om god agronomi, jordpakking og om rapporten fra  «Økt norsk kornproduksjon, utfordringer og tiltak» Anders Melleby Fremmerlid vil informere om hva  Innovasjon Norge kan bidra med i sine støtteordninger i 2015. Bård Kollerud vil presentere ny Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024. Knut Østby vil informere om status og muligheter i skogbruket.

Enkel bevertning. Vel møtt!