Næringshuset i Rakkestad

 Rakkestad på lik linje med resten av fylket står foran en tid der samarbeid, samhandling og styrking av næringslivet er svært viktig.

Rakkestad Næringsråd (RNR) med sine nesten 130 medlemsbedrifter, og også Rakkestad kommune, er opptatt av å bidra til vekst, utvikling og støtte til det lokale næringslivet

I handlingsprogrammet for næringsutvikling i Østfold beskrives blant annet utfordringsbildet på tre overordnede innsatsområder: «vekst i eksisterende virksomheter», «flere levedyktige nyetableringer» og «tilrettelegging for flytting av virksomheter til Østfold».

Rakkestad Næringsråd mener derfor det er viktig å skape en felles handlingsarena for å bidra til at våre lokale behov og målsetninger oppnås, og dermed også bidra til de regionale målsetningene nås.

I januar/februar flytter Rakkestad Næringsråd inn i nye lokaler i sentrum av Rakkestad. Næringshuset i Rakkestad skal være et levende møtested som skal fremme samarbeid, vekst  og nyskaping i kommunen, og dermed også i regionen. 

VISJON FOR NÆRINGSHUSET  I RAKKESTAD

 • Styrke stabilitet, vekst og utvikling i Rakkestad næringsliv, og dermed vekst i lokalsamfunnet  
 • Gjøre næringslivet tilgjengelig og synlig på en effektiv måte 
 • Skape en arena for samarbeid, felleskap, samtale, debatt, utvikling og kunnskap for bedrifter, beøkende, politikere, skoleverk og elever, samt  næringslivsledere. 

  Visjonen om et møtested

LOKALE MÅL/TILTAK 

 • Sosiale event for næringslivet – utstillingsmonter 
 • Medlemsmøter 
 • Møtested mellom næringsliv og politikere
 • Samarbeidsarena mellom skole og næringsliv
 • Et sted der kommune/politikere/ordfører etc kan ta med aktuelle næringslivsaktører som ser for seg en Rakkestadetablering 
 • Møterom for bedrifter som ikke har selv 
 • Frokostmøter 
 • Undervisning 
 • Bransjemøter etc.

REGIONALE MÅL / TILTAK 

 • Møtested for bedrifter, kunder og interesserte etablerere/ potensielle etablerere. 
 • Markedsføre bedrifter og prosjekter, ledige arealer og tomter for kommende bedrifter 
 • Minikonferanser for næringsliv og kommune og hele Østfold i et ledd i å styrke samhandling og samarbeid.

ANNET 

Turistinformasjon
Kommunen og RNR som tilretteleggere for næringslivet

Selve kontorplassen til Rakkestad Næringsråd er minimal og det er ikke en kontorplass i seg selv som er behovet for næringsrådet, men snarere å få lov til å skape en arena for næringslivet. Slik næringsrådet ser på det ville dette være kommunes bidrag til å tilrettelegge for vekst, kommunikasjon, markedsføring og dialog. Samtidig ser Rakkestad Næringsråd dette som en kostnadseffektiv og fornuftig måte for Rakkestad Kommune å støtte opp om næringsutvikling i kommunen.

Målsetningen er at Næringslivets Hus skal være et åpent og inviterende sted som kan fungere som en miljøskaper.

 

Anja Guerrera
Daglig Leder
Rakkestad Næringsråd