Næringslokaler til leie i RAKKESTAD.

Næringslokaler til leie i RAKKESTAD.

(Norturabygget)
Lager-, produksjons- og kontorlokaler fra 500 kvm BTA til 10.630 kvm BTA til leie.
Kontakt: Metra Næringsmegling ved
Geir Hesselberg  901 82 425

Kort om eiendommen

Lager-, produksjons- og kontorlokaler fra 500 kvm BTA til 10.630 kvm BTA til leie.

Bebyggelse

Første byggetrinn er bygget i 1952, deretter er eiendommen påbygd og oppgradert ved mange anledninger, senest i 2008. Se vedlagte flyfoto med årstall på de forskjellige byggetrinnene.

Eiendommen er skreddersydd for Nortura til matproduksjon, og Nortura leier hele eiendommen frem til Q1 2015. Som produsent av mat imøtekommer bedriften strenge krav fra Mattilsynet. Dette gjør at lokalene egner seg spesielt godt til næringsmiddelindustri, da tak, vegger og gulv er i hht. disse kravene. I tillegg har bygget et godt garderobeanlegg, kantine og kontorlokaler.

Lokalene har store kjøle- og fryserom, men lokalene kan også bygges om og konverteres til ordinære produksjons- og lagerlokaler. Dagens oppdeling kan gjøres om og tilpasses nye leietakere, da mange av veggene er lettvegger.

Det er rikelig med kjøreporter og lasteramper.

Eiendommen er i det vesentligste oppført med tegl forblending i fasadene. For øvrig betong og stålkonstruksjoner.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget godt eksponert i et etablert næringsområde rett ved Rakkestad sentrum.

På området er etablert bedrifter innenfor handel, transport, lettere industri, produksjon og lager/logistikk.

Adkomst

Kjør ut av Rakkestad sentrum, over jernbanen og ta rett til venstre, inn Industriveien. Eiendommen ligger rett frem.

Parkering

Meget gode parkeringsforhold for ansatte og kunder på eiendommen.

Det er for øvrig også god plass for parkering av vogntog etc på tomten.

Tomt

Arealene rundt bygget er opparbeidet og asfaltert. Det er god plass for lasting og lossing med store kjøretøy.

Inneholder

Eiendommen er på totalt 10.630 kvm BTA fordelt som følger:

Kjeller 2.880 kvm BTA bestående av kantine, garderober, tekniske rom og 2 lagerlokaler med nedkjøring fra bakkeplan.

1. etasje 6.985 kvm BTA. Diverse lager og produskjonslokaler med takhøyde fra 3,0 – 7,5 meter. Anlegget er skreddersydd for Nortura og har store kjøle- og frysearealer, samt stor tetthet med sluk og spylerenner.

2. etasje 765 kvm BTA kontorer. Det er direkte adkomst fra kontorene til produksjonslokalene.

Diverse

Anlegget har også industrielt renseanlegg fra 2007 med nedgravd 30.000 l ståltank.

Next Post

Rakkestad og Rygge med lavest arbeidsledighet nå

fre nov 28 , 2014
Ledigheten i Rakkestad i november var på 2,6 % av […]