Næringsråd helt i 100 –

Av Beate Sloreby – ra

– Det var tett mellom innmeldingene i august. Men det var selskapet Industriveien Utvikling AS som ble nummer 100 i rekka som meldte seg inn i næringsrådet, forteller daglig leder Anja Aaserud Guerrera i Rakkestad Næringsråd.

Industriveien Utvikling AS ble stiftet da det ble kjent at Nortura flytter ut av bygda. Bygget eies av Steinar Levernes og Erik Hauge. Styreleder Karianne Hauge (32), er siviløkonom og opprinnelig fra Rakkestad. Karianne Hauge er til daglig ansatt i Erik Hauge Transport som avlaster for sin far Erik Hauge. Om hun overtar bedriften gjenstår enda litt å se.

Hun i full gang med å lete etter nye leietakere til bygget.

– Vi er opptatt av å skape et attraktivt miljø og ha et levende bygg med flere bedrifter, og vi er brennende opptatt av å få til noe i Rakkestad. Det er også derfor vi har henvendt oss hovedsakelig ut av bygda for å hente nye leietakere. Vi ønsker å få ny næring og nye arbeidsplasser til Rakkestad. Samtidig vil vi selvsagt ivareta våre bedrifter lokalt, forteller Hauge.

Kontakter

– Hvorfor har dere valgt å være medlem i Rakkestad Næringsråd?

– I utgangspunktet var det for å få nye kontakter og en ny plattform. Et godt nettverk er veldig viktig for oss. Jeg har også sett hvor mye nytte som kommer ut av nye samarbeidspartnere og et stort nettverk. Dessuten er det god informasjon som kommer, både om kommunen og næringsliv og bedrifter. Jeg føler at vi står mer samlet i bygdas næringsliv med et næringsråd, og vi er jo veldig stolte av det vi har, både av vår egen bedrift og også av alle de andre bedriftene, sier Hauge.

Fra 60 til 100

Rakkestad Næringsråd ble stiftet i januar 2013. Det var 60 personer til stede på stiftelsesmøtet. Siden da har medlemstallet økt. Initiativtakere til et næringsråd i Rakkestad var flere næringsdrivende i Rakkestad, med Odd Arvid Bjørnstad som styreformann i spissen.

– Det er skapt et felleskap med alt fra de store bedriftene som omsetter for flere hundre millioner i året, til den lille butikken på hjørnet, sier Guerrera.

– Næringsrådets intensjon var og er, å skape et sterkt nettverk blant bedriftene og samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen. Det har hele tiden kommet innspill fra medlemmer rundt forskjellige spørsmål og tema. Det kan være alt fra eiendomsskatt, sentrumsplan, internettilgang, tomter til etablering av nye bedrifter, eller skilting og belysning på industrifeltene. Rakkestad Næringsråd var tidlig opptatt av at utviklingen i kommunen ikke hemmes av sent byråkrati, forteller Guerrera.

De ønsker å synliggjøre næringslivet både innad i kommunen, og ut over kommunegrensene for å styrke bedriftene.

Karianne Hauge
Et godt nettverk er veldig for oss, sier Karianne Hauge i Industriveien Utvikling AS

– I dag har Rakkestad Næringsråd etablert flere kanaler i arbeidet med å markedsføre og synliggjøre næringslivet. Det holdes jevnlige medlemsmøter og bedriftsbesøk og i høst er det både frokostmøter og kurs på programmet, opplyser Guerrera.

Next Post

Rakkstadgründere gjestet åpningen av kontor nummer 45

man sep 8 , 2014
Vi gratulerer JOB-ZONE med åpning av kontor nummer 45. Nummer […]