Rudskogen Næringspark- tomter til salgs

Ønsker du kontakt/spørsmål vedrørende mer informasjon om mulighet for kjøp /leie av tomter i Rakkestad/ Rudskogen: Rakkestad Næringsråd; tlf 90 16 25 16 - og anja@rakkestadnaringsrad.no

Rudskogen Næringspark i Rakkestad utvikles. Gode tomter til salgs.

Råtomt eller opparbeidet  – Inkl. vei vann avløp strøm og varmerør tilsluttet biovarmeanlegg

Priser på tomter:  Fra 350,- til 600,- pr m2 – tomter kan slåes sammen

 Rudskogen vil være i stor utvikling for industri og næring de neste årene. Dette sees også i nær sammenheng med næringsområdene i Sarpsborg Kommune. Infrastruktur som vann og avløp er viktig for den videre utvikling for Rudskogen, og disse investeringene har Rakkestad Kommune tatt høyde for i sine fremtidige planer.

NOEN FAKTA

* Lokalisert midt i Østfold
*   Beliggenhet inntil RV 111
*  Har nasjonalt motorsportanlegg
*  Fra Rudskogen kan det transporteres enheter på 100 tonn – 7 m breddex 6,5 m høyde og 20 meters lengde langs vei – til havn
*  Småflyplass bare få få km unna, med mulighet for å lande egne småfly eller taxiflyvning med 10 seters fly
*  Rakkestad har rundt 130 bedrifter innenfor bygg&anlegg, olje&gass, maskin&verktøy, næringsmiddel, entreprenør (VVS), annen industri, bil&traktor samt handel, som er medlemmer i Rakkestad Næringsråd. 

I alt er det pr 2016 i overkant av 200 arbeidsplasser på Rudskogen. De største bedriftene er leverandører/produsenter til energi/olje eller maritim sektor, i tillegg til frys/kjølebedriften Glacio AS og Rudskogen nasjonale motorsportsenter, samt NAF øvingsbaner. Her skal det skapes mange nye arbeidsplasser

Planer for Rudskogen Næringspark jfr Rakkestad Kommunes Næringsplan vedtatt i 2016.

  1. Infrastruktur vedrørende vann og avløp må prioriteres
  2. Rudskogen har det nasjonale motorsportsenteret, og skal være arena for event og aktiviteter som markedsfører området og tilhørende områder
  3. Bedrifter og utviklere skal sørge for at Rudskogen fremstår som et pent og ryddig industrifelt.
  4. Markedsføre der en er i gang med prosjektering og salg av ca 200 – 400  mål industri/næringstomter, både ledige kontor og produksjonslokaler, og tomter.
  5. Oppstart av prosjektering tilførsel av vann og avløp til Rudskogen i nær fremtid.
  6. Bedre trafikksikkerheten særlig ved inn og utkjøring ved trafikkøya på Rudskogen.
  7. Sikre tilstrekkelig el og internett dekning
  8. Nye skilt
  9. Vedlikeholde veistandard