Nominasjon til pris

MÅL: Rakkestad kommune skal være innovativ og ta ansvar for å få opp verdiskapingskurven.

TILTAK:

En gang pr år skal vi gi en oppmerksomhet til en bedrift eller person som har utmerket i en eller flere av punktene under. En eller flere av prisene kan gis. Dette er for å sette lys på de gode initiativene, de nye ideene og det å våge å tenke annerledes. Vet du om en bedrift, butikk, organisasjon eller person(er)  du synes fortjener en oppmerksomhet?  Da kan du sende oss noen ord med ditt forslag til en av prisene under, og begrunne hvorfor.

Send til : Anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Miljøprisen.

Formålet med prisen er å honorere en ekstra innsats for å fremme miljøet i Rakkestad. Det kan være tiltak for å gjøre bygda og sentrum hyggeligere, penere, renere og mer attraktiv. Det kan også innebære miljøvennlig energibruk i Rakkestad.

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan deles ut til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, offentlige bygninger eller andre bygninger som bidrar til forskjønning og utvikling i Rakkestad.

Utviklingsprisen

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling eller positivitet i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.