Nye utfordringer

Autmatisering også i Rakkestadbedrifter. SEntralvaskeriet satser på ny og nødvendig teknologi. Større produksjon, men hva med arbeidsplasser?

Vi har den siste tiden opplevd uro i næringslivet med fallende oljepriser, svak kronekurs, permisjoner, økt arbeidsledighet,og en flyktningestrøm inn i Norge. Alt dette til sammen utgjør noen store utfordringer de neste årene. Daglig hører vi om ukjent framtid med mye snakk om robotisering og ny teknologi.

Les hele saken