Nyheter fra Rakkestad Næringsråd

Vårforventninger og varme vårtegn i bygda.

Rakkestad Næringsråd jobber på mange arenaer om dagen, og vi ønsker å dele litt med dere hva som skjer av stort og smått.

GODE TIDER (I)

Innovasjon
Slåttland Mek Industrier som ligger på det flotte industriområdet Rudskogen, ser lyst på fremtiden, også i olje.

Vi gledes over nyheter som at  Slåttland Mek Verksted har inngått en rammeavtale til en verdi av 150 millioner er oppløftende.

IMAG3787
Leder i Rakkestad Handelsstand; Våryre kunder handler i Rakkestad

GODE TIDER (II)

Christine Høie melder om en fantastisk mars med god omsetning og mer enn oppnådde budsjettmål. Det har sikkert en årsak i det fine være som varsler om sommersko og skjørt, men også om at Rakkestad er et handelssentrum som brukes.

Gode tider (III):

 Anja

Den nye butikken i sentrum «Chili» vitner om satsningsvilje og tro på et levende handelssentrum.
Sett av datoen i kalenderen23 april: Motevisning,

25 april :Barnas Dag,

9 mai :Grønn Gate,

21 mai: Tour of kids,

12 og 13 juni: Sommermarked

Et flott Rakkestad skal skapes – vi utfordrer bedriftene våre

 AnjaSignalprosjektet (med midler fra Look) et kommunalt prosjekt, som ledes av landskapsarkitekten Nils Skaarer, har blant annet hatt et godt samarbeide med Rakkestad Næringsråd. Prosjektet er nå langt langt på vei til  spennende prosjekter som skal løfte sentrum. I tre uker fra uke 16 kommer skoleelever fra Kalnes Jordbruksskole for å delta i arbeidet som en praksis. Dette blir under kyndig veiledning av anleggsgartner og landskapsarkitekt arkitekt Tomash. Først på planen står utbedring og forskjønning  hjelpe til med nye Signalprosjekter omkring i Rakkestad Sentrum, særlig i Kong Oscars Hage. Dette er innfarten til Rakkestad og det trengs sårt et løft.

DU kan være med!

I denne forbindelsen kommer vi til å invitere alle som har lyst til å være med å bidra på små, hyggelige dugnader.

Kanskje dere kan ta et «arbeidsmøte» med en kollega, ansatt eller forretningsforbindelse i Rakkestad, mens dere raker, bygger en mur koster eller planter – og får frisk luft, en kaffekopp og en naboprat?

Det er det noen fjonge byfirmaer kaller for «kick off», «team building» og «motivasjon» – men vi er da vitterligen bønder – og stolte av det. Hadde ikke det vært gøy – minst fire fluer i en smekk. Alle ukedager fra uke 16 (frem til 1 mai) : meld deg på; Anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Næringsplanen

Møter i forbindelse med næringsplanen for bedrifter på industrifeltet sentrum Rakkestad. Ønsker du å komme selv om du Sosiale samlingerikke har forretningsadresse på industriområdet er du selvsagt hjertelig velkommen, men det vil det vil bli satt opp møter for sentrum/handel, Rudskogen, Bergenhus og øvrige steder i neste nyhetsbrev over påske.   Det er satt opp felles møtetidspunkt her hos Rakkestad Næringsråd fra 10-12 på disse dagene:
TIRSDAG 31. mars : 2 påmeldt pr 24/3 TORSDAG 9. april: 6 påmeldt pr 24/3 ONSDAG 15. april: 3 påmeldte

På møtene vil vi drøfte innhold, mål og ønsker for næringsplanen. Dette er en plan som skal være en rettesnor for de politiske folkevalgte, og for næringslivet selv. Det er viktig at vi alle deltar i arbeidet og eier denne planen. Du er hjertelig velkommen!

Har du spørsmål eller ønsker du å melde deg på til en av dagene kontakt Anja på 90162516

NHO og samarbeide mellom flere næringsråd.

I vinter tok vi (RNR) initiativ til et møte med NHO i Sarpsborg der tanken var om NHO kunne være et samlende organ for næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Etter varm velkomst og godt møte med Kristin Heinrich i NHO, har hun nå samlet trådene. Anja

Allerede torsdag denne uka skal RNR i det første møte i en arbeidsgruppe som har fått navnet: «Arbeidsgruppe for et attraktivt Østfold». Rakkestad Næringsråd er sammen med to andre næringsråd i denne gruppa. På dette første møtet kommer en representant fra fylket som skal ta oss igjennom råutkastet for «Handlingsprogram for Attraktive Østfold, 2016 – 2020».

Saksbehandleren fra fylket skal framlegge hvordan hun tenker seg videre framdrift i arbeidet – vi vet hun ønsker særlig innspill på tiltakssiden. Dette er definitivt er så tidlig i utarbeidelsen at det gir mye rom til påvirkning fra vår side.

Ved å samle oss som næringsutviklere/næringsråd har vi også bedre mulighet til å nå frem til høyere instanser og påvirke. Vi vil også kunne samkjøre utspill og saker i media som trenger litt «trøkk».
Dette arbeidet komplementerer også vær egen næringsplan. Vi i Rakkestad må vite hva som er gjennomførbart, hva som er planlagt og hvilke føringer som kommer på fylkesnivå. Dette får vi nå til takket være dette samarbeidet.

Til kamp mot svart arbeid og sosial dumping

Hvert år taper håndverkerbedrifter, malerforretninger, rørleggere og andre seriøse bransjeutøvere mot et svart marked. I en skala fra pensjonisten som tar et lite oppdrag hos naboen, til store velorganiserte og kriminelle miljøer som tjener store penger – og tapper andre. Rakkestad Næringsråd har sammen med Politiet, Arbeidstilsynet,  Skatt Øst, Kemnerkontoret,  Hvaler Næringsforum , Rakkestad Kommune , Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening drøftet tiltak. På dette første møtet drøftet vi blant annet:
Holdninger må endres. Kan vi ha som ambisjon å endre holdninger rundt svart arbeid i løpet av 2 år? Kartlegging: Hvem jobber svart? – Alle? – Trygdede og sykemeldte, – Pensjonerte (brannmenn – politi…), – Arbeids-immigranter – spesielt fra Øst-Europa. 1. de kriminelle – vi ønsker dem ut av næringslivet 2. mot de seriøse – våre viktigste medspillere 3. mot forbrukere – hvordan kan vi gjøre det uakseptabelt å kjøpe svart… Har du tanker og innspill kan du ta kontakt med oss – dette arbeidet er bare så vidt påbegynt.    Bildet viser en anleggsplass i Frankrike der det synliggjøres at arbeidet er «hvitt», seriøst og lovlig! Foto; Ingard Langsholdt, styremedlem i Sarpsborg Næringsforening

 Anja

Kommunereformen

Den 4 mars arrangerte Rakkestad Næringsråd sammen med Rakkestad Kommune et stort folkemøte der endringstid var tema.  Et sted mellom 160 og 200 mennesker fra Rakkestad møtte opp. Hensikten var å starte en involvering av både næringsliv og innbyggere i kommunen vår. Temaet var ikke;  hvem vi skal eller ikke skal slå oss sammen med, men hvordan vi ruster oss og reflekterer over de fakta som har sammenheng med prosessen.
På programmet sto blant annet;

 • Petter Hoff «Motstand mot forandring» en myte?
 • Rådmann i Rakkestad Alf Thode Skog om kommunenes historie og begrunnelse – utvikling og reformer – en reise fra lokalt selvstyre i 1837-2015.

 Derfra direkte over i sofakroken og den gode samtalen.

 

 

(Bildet) På scenen: 

 • Per Atle Hansen – Sentralvaskeriene
 • Odd Arvid Bjørnstad – Bjørnstad Bygg
 • Christine Høie – Handelstanden
 • Sigurd Slåttland – Rudskogen
 • Bondelag
 • Bygdeungdomslaget
 • Ordfører
 • Rådmann

 

En ekstra stor takk til Bohus Ruud og Ringsby Blomster for utlån av møbler og rekvisitter. Stor takk til Pernilles kjøkken som holder åpen café.

Årsmøtet er avholdt

Det nye styret i Rakkestad Næringsråd:

Styrets formann  : Odd Arvid Bjørnstad Nestformann : Stine Marie Bjørnstad.     

 • Ole Torp – Mjørud  (valgt for 1 år)
 • Karianne Hauge –  Industriveien Utvikling (valgt for 2 år)
 • Stian Emberland – Nortrapp (valgt for 1 år)
 • Liv Marit Søtorp –  Rakkestad Handelstand1 år  (valgt for 1 år)
 • Richard Aaserud – Marker Sparebank
 • Svein Bakken – DNB
 • Bjørn Erik Studsrud (vikar Ragnhild S. Johanessen – Navet Næringshage
 • Arthur Knudsen, for bondelagene

Klikk på denne linken så vil du finne årsmøtereferatet fra årsmøtet i Rakkestad Næringsråd.

9Rakkestad Næringsråd ønsker alle en flott påske!
Anja Guerrera

Daglig leder