Nyhetsbrev 16 januar 2015

Næringsplan under arbeid
Næringsplan under arbeid

2015 er endelig i gang og Rakkestad Næringsråd står foran et nytt år. Vi er fulle av optimisme og pågangsmot. Østfoldkonferansen de siste to dagene har absolutt fylt på med inspirasjon og kunnskap.

I disse dager det arbeidet med årsrapporten som står på agendaen. Det er viktig at vi synliggjør for alle, både medlemmer og ikke medlemmer, det arbeidet vi har gjort og de erfaringer vi har fått i løpet av 2014. Årsrapporten vil legges frem i sin helhet til det kommende årsmøtet i slutten av februar.

Årsmøtet er berammet til den 24 februar. Innkalling kommer med nærmere agenda, tid og sted.

FormålI tillegg er vi godt i gang med næringsplanen. Men, det viktigste mangler, nemlig innspill og tanker fra våre medlemmer. Det er dere som skal være med å utforme ønsker, behov og strategier. RNR har allerede vært i dialog med enkelte. Dette arbeidet fortsetter og bedrifter vil bli kontaktet for både gruppemøter, og enkeltmøter.

Vi planlegger også et større dialogmøte med politikere/rådmann og ordfører – og næringslivet. Tema blir sammenslåing med de muligheter og konsekvenser det kan få. Har kan vi møte politikere som skal arbeide med prosessen. Dette kan bli et spennende møte i en viktig tid da forandring og nytenking er viktig.

I tillegg er vi fortsatt involverte i møter og prosjekter rundt nyetableringer og utvikling. Dette vil bli nærmere redegjort for i både årsrapport og næringsplan, samt selvsagt på medlemsmøtene fremover.

Aktivitetsplan og møteplan vil bli offentliggjort her på våre hjemmesider i løpet av januar måned.

Under Østfoldkonferansen arbeidet alle deltakere i grupper for å finne konkrete virkemidler for framsnakking, samarbeid og vekst. Sammen skal vi bygge Østfold.
Under Østfoldkonferansen arbeidet alle deltakere i grupper for å finne konkrete virkemidler for framsnakking, samarbeid og vekst. Sammen skal vi bygge Østfold.

Under Østfoldkonferansen knyttet vi mange spennende kontakter som blir retningsgivere og inspiratorer, samarbeidspartnere og kunnskapsbasseng for oss i 2015.  Vi har fått direkte kontakt og samtale med både Kristin Skogen Lund, NHO, samt Østfold NHO ass.direktør Kristin Heinrich som har invitert oss til møte i Sarpsborg. Vi har opprettet kontakt med ny leder i Visit Østfold, avtalt å møte adm.direktør Yngvar Trandem i Mosseregionen Næringsutvikling og skal møte Indre Østfold Utvikling for å samle oss som arbeider med næringslivsspørsmål. På den måten øker vi innsikt, samarbeide og kompetanse i regionen vår, til beste for Rakkestad.

2015 året for muligheter og fremtidsrettet planlegging.

Rakkestad kommune faller litt i NHOs nærings NM,2014. Det betyr ikke vi er «dårlige» på næring i Rakkestad. Suksess handler ikke bare om rangering i Nærings-NM, men om attraktivitet og oppmerksomhet utenfra som kan gi hjelp til vekst

I 2013 var det nyetableringer som var utslagsgivende, og da var det Rakkestad og Spydeberg som var de beste Østfoldkommunene, og som trakk Indre Østfold opp til 46. plass. I 2014 har nyetableringene vært få, og på oversikten kommer vi som nest dårligst på nyetableringer i Østfold, sammen med Eidsberg og Spydeberg. Totalt sett havner vi midt på treet i fylkesoversikten, men Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse.

Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse i NHOs Nærings NM
Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse i NHOs Nærings NM

Det er vanskelig å si akkurat hva som har gjort at vi har færre nyetableringer. Rakkestad hadde sterk vekst i 2013, og da er det ikke unaturlig at det daler litt året etterpå. Samtidig har byene, særlig Fredrikstad hatt veldig stor økning i nyetableringene. Det er heller ikke utenkelig at det er en psykologisk effekt av Norturas flytting ut av Rakkestad som kan ha påvirket etableringslysten. I tillegg har det vært stillstand på utviklingen av spesielt Rudskogen Industriområde. Det blir det en endring på. Kommunen har nå budsjettert både med vann og avløputbedringer i de neste tre årene for dette området. Det betyr at et av Rakkestads viktigste industriområde står i startgropen for ny vekst, og vil være et av de mest attraktive stedene å etablere og utvikle i årene fremover.

Tenke regionalt, handle lokalt

Vekst og lønnsomhet er grunnleggende forutsetninger for økt sysselsetting, og styrking av næringslivet lokalt. Nå er det viktig at Rakkestad slår seg på brystet og hever selvtilliten. Rakkestad Næringsråd deltok i forrige uke på Østfoldkonferansen som hadde omdømme som ett av sine gjennomgående tema. Bedriftene må bli flinkere til å skryte både av seg selv, og ikke minst av nabobedriftene. Det gir positive signaler som smitter, og som er viktige. Vi må tørre å snakke om suksess, og vi må samarbeide med andre kommuner for å dra hele regionen fremover. Lokale rammebetingelser som eiendomsskatt, og det å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft er viktige forutsetninger for videre vekst i Rakkestad, og dermed for hele regionen.

Realisering av større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner må være sentrale byggeklosser frem mot 2040. Det gir grunnlag for:

  • Kompetente regioner: Økt tilfang av kompetent arbeidskraft og mer varierte jobbmuligheter.
  • Effektive regioner: Mer helhetstenkning og større forutsigbarhet for næringsliv og befolkning.
  • Innovative og omstillingsdyktige regioner: Bedre muligheter for innovasjon og omstilling, blant annet ved sammenkobling av ulike næringsmiljøer og kunnskapsklynger.

2 anja.jpgMed ønske om en fin helg, en inspirerende ny uke og et flott 2015!

Anja Guerrera
Daglig leder Rakkestad Næringsråd

Next Post

Sett deg ned og slapp av!

tor jan 22 , 2015
Visste du at det faktisk er viktig å ha et […]