Nyhetsbrev – sommer 2015

Rakkestad Næringsråd nyhetsbrev sommeren 2015
Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 Kjære medlemmer – vi ønsker dere alle en strålende sommer. Her er siste nyhetsbrev før sommeren. Følg også med på hjemmesider og FB sidene våre – der ligger det stadig nye oppdateringer om nyheter, ledige stillinger og annet fra vårt rike næringsliv og bygd.

 Rause AS varsler lokale håndverkere/entreprenører om anbudsinvitasjon til høsten

 1. juli 2015 Anja

Invitasjon til lokale bedrifter/entreprenører.

Rause skal bygge ut og gjøre om.

Rause skal i gang med omfattende omgjøringer og tilbygg og ønsker å varsle lokale entreprenører i god tid før anbudsinnbydelsen ca 1 september.

 

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver. Tiltaksdeltakerne kan da yte arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger. Rause er tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og Jobbsjansen (lokalt NAVs tilbud til arbeidssøkende). Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater. Rause er kommunalt eid, men drives som et AS og er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Omfattende omgjøring og tilbud

Det eksisterende bygget er i dag på ca. 1800 kvadratmeter og inneholder alt fra lager, kantine, kontorer, garderober og kjøkken m.m. I løpet av høst/vinter 2015 og vinteren/vår 2016 skal bedriften foreta omfattende ombygginger og tilbygg.

 – Utfordringen for oss er at vi hele tiden må ha drift, derfor må vi mest sannsynlig begynne med de utvendige arealene, slik at vi tar utviklingen etappevis innenfor den tidsrammen vi har satt opp. Når vi har kommet så langt at vi kan komme inn det mekaniske bygget er mye gjort.

 • Ønsker lokal entreprise

Den 1 september (ca.) vil anbudsspesifikasjonene være ferdige og alle som ønsker kan få en invitasjon til å komme til en gjennomgang av kravspesifikasjoner og omvisning på bygget. Det vil bli utlyst både i avis og via Rakkestad Næringsråd.

Daglig leder Birger Ødegård ønsker allerede nå å gjøre lokale bygg og anleggs-bedrifter og entreprenører oppmerksomme på den forestående anbudsinnbydelsen.

 – Det viktig at vi ikke lever på en byggeplass for lenge. Ønsket er at vi har smidig drift i hele bygge- og omgjørings perioden av hensyn til brukerne våre, sier Birger Ødegård, daglig leder ved Rause AS.

Høsten nærmer seg raskt og Rause bør komme raskt i gang da prosjektet må være ferdigstilt innen mai 2016, da må Rause være av lokalene i Industriveien 13.  For RAUSE AS er det viktig at de som har hovedentreprise på bygging skal også være ansvarlige for sine underleverandører slik at de får overlevert et komplett prosjekt innen tidsfristen.

Vi ønsker med dette at alle i den lokale byggebransjen skal ha den samme muligheten til å forberede seg tidsmessig på at denne anbudsinnbydelsen kommer, og det er bare å ta kontakt allerede nå, sier Birger Ødegård til Rakkestad Næringsråd.

Birger Ødegård Tlf: 69 22 66 00/47607291 www.rause.nobirger@rause.no

 

Handelsstanden melder om god juni – tross dårlig mai vær.

 AnjaLeder i Handelsstanden i Rakkestad, Christine Høie er godt fornøyd med omsetningen i juni. En kald mai satte nok en brems sommersko og sommerklær handel.

Med nesten 30 varmegrader nå håper hun at alle i Rakkestads hyggelige handlegate får en fin sommer.

Handelsstanden har virkelig hatt en aktiv vår. Det store sommermarkedet trakk enormt mange mennesker og gatene var fylt til randen. De butikkeiere Rakkestad Næringsråd snakket med meldte om knallgod omsetning. I år skal også handelsstanden selv arrangere årets Julemarked. De er allerede i gang med forberedelser og moro og lover et flott marked! I august skal det arrangeres en jakt og friluftsmesse i Rakkestadhallen. Det er Rakkestadhallene som står bak arrangementet. FINN UTSTILLER SÅ LANG PÅMELDT HER

 NYE MEDLEMMER

Markens Grøde er en av flere nye medlemmer siden januar 2015

Siden januar 2015 har vi vokst litt igjen i Rakkestad Næringsråd. Antall medlemmer er nå rundt regnet 120 bedrifter. Det er noe vi kan være stolte av i Rakkestad. Det blir lagt merke til ute i andre kommuner at vi har et sterkt og samlet næringsliv gjennom hverandre, næringsrådet og kommunikasjonen vi har mellom næring og politikere/ordfører og rådmann.

Vi ønsker velkommen til våre nye medlemmer!

 • Boots Apotek
 • Cilli Dame og Herrebutikk
 • Kringla Bakeri og Konditori
 • Glacio
 • Markens Grøde
 • Ålø Norge

Engasjement rundt lærlinger

 AnjaDenne våren har vært preget av oppmerksomhet rundt lærlinger og lærlingeordninger. Etter initiativ fra kommunen arrangerte Rakkestad Næringsråd i vår et frokostseminar der vi inviterte elever fra noen videregående skoler i fylket, samt næringslivet og representanter fra fylket til å fortelle om viktigheten av å bruke lærlinger i bedriften. Dette arbeidet skal vi følge opp i høst. NHO er også opptatt av at våre folkevalgte skal ha noen klare tanker og mål rundt dette og arbeider med flere tiltak i fylket som skal holde liv i intensjonen – flere lærlinger inn i bedrifter, stille krav til at bedrifter som skal gi anbud til offentlige tiltak skal ha lærlinger. Den 12 august kommer NHOs Kristin Heinrich til Rakkestad for å samle inn underskrifter på en budstikke der forhåpentligvis noen av våre ordførerkandidater har signert.

Nei til svart arbeid og sosial dumping

Nei til svart arbeid – et samarbeidsprosjekt der Rakkestad Næringsråd er aktivt med

Sarpsborg Næringsforening har tatt initiativ til et prosjekt som vi i Rakkestad Næringsråd er samarbeidspartner i. Prosjektet skal øke folks bevissthet rundt bruken (ikke bruk) av svart arbeid. Det skal være stolthet i å bruke hvit, seriøs arbeidskraft og bedrifter, og  det skal være skikkelig flaut å bruke svart. Politiet, NAV, Skattemyndigheter, Arbeidstilsynet og Rakkestad Næringsråd er med i prosjektet som skal skape nye holdninger. Ordfører Ellen Solbrekke var med på vårt første møte i vår. Til høsten følges dette arbeidet opp og ny dato er satt for neste møte.

Vi går inn i en tid der flere typiske produksjonsbedrifter (fabrikkarbeid) blir borte. Vi må oppmuntre våre barn og unge til å utdanne seg – og da må vi fange dem opp når de kommer ut av skolen. Gjennom å ta inn lærlinger i bedriften, gjennom å si NEI til svart arbeid kan vi bygge en enda mer solid fremtid for våre barn og barnebarn som håndverkere.

 

Kommunereformen

Også et initiativ fra kommunen at Rakkestad Næringsråd gjennomfører 2-3 folkemøter i løpet av 2015. Vi har hatt ett folkemøte allerede der fremmøtet var svært bra. Dette første møtet var ment som en åpning der informasjon og dialog sto på agendaen. I august (dato blir annonsert) inviterer vi på vegne av kommunen, rådmannen og ordfører til et møte med litt høyere temperatur. Våre politikere er invitert til bords for konstruktiv debatt, spørsmål og samtale.

 

Næringsplan

Som kjent arbeider Rakkestad Næringsråd med en næringsplan som skal ha en varighet på ca fem år. Denne skal være en del av kommunens langtidsplan og regnes ferdigstilt i slutten av 20105. Vi jobber kontinuerlig med denne planen – den største utfordringer blir å få tiltak, laner og ønsker til å henge sammen og være gjennomførbare med de planene som foreligger, og de planene som enda ikke er ferdige for sentrum.

 

Hendt i næringslivet

 • Det er aktivitet på Rud skogen Næringspark. Slåttland har planer om å bygge et moderne kontorbygg som kan møte de kravene unge og små bedrifter har til felleskap, kunnskap, teknologi og fremtid. Samtidig ser vi også nye bedrifter komme til på området og vi er glade for at dette store industriområdet har en voksende aktivitet. Det er flere muligheter til å leie kontorer, kjøpe tomter og etablere seg der ute.
 •  Centrumsgården ble i vår solgt og de nye eierne jobber med planer for bygget. – Det er nok enda litt tid før noe skjer, men vi håper å komme frem til noen gode løsninger og kan i alle fall låve at bygget får bevare sitt utseende og særpreg, sier Odd  Arvid Bjørnstad, en av de nye eierne.
 • Det blir ny cafe i jernbaneverkets gamle lokaler / stasjonsbygning.
 • Det er JAFS – en hurtigmatkjede som flytter inn i lokalene i Storgate der tidligere Rakkestad «Elkjøp» var.
 • Utbyggingen på Isen området er vedtatt -Kommunestyret snudde formannskapets Isen-avgjørelse etter en lang og følelsesladd debatt. Nå blir det viktig med en god dialog mellom handelsstand, kommune og utbyggerne.
  ÅPNER FOR HANDEL: Etter snuaksjonen i kommunestyret i mai vil utbyggerne i Rakkestad Næringstorg nå ha mulighet til å bygge ut Isen-området med inntil 3000 kvadratmeter detaljhandel i tillegg til boliger. Illustrasjon: Rakkestad Næringstorg
   
   

 

NAF Bilens Dag i Rakkestad 29. august 2015

Bilens Dag til RAKKESTAD for første gang!

NAF Sarpsborg og Rakkestad i samarbeid med Rakkestad Handelstand arrangerer i år Bilens Dag i for 15. gang

Handelsstanden i Rakkestad har dratt i land en avtale om at Rakkestad får dette arrangementet hit den 29 august. Å få et slikt arrangement til Rakkestad skal vi være stolte av – sett av datoen og meld dere på og la oss vise alle at dette er et perfekt sted for Bilens dag! – og bra jobba Rakkestad Handelstandsforeningsstand

 

 

 Boger Bygg vant anbudsrunde

Sikret nye arbeidsplasser med vinneranbud

Sikrer 2–4 nye arbeidsplasser det kommende året.Boger Bygg har sikret seg en stor kontrakt etter å ha vunnet en offentlig anbudsrunde. – Vi skal bygge en ny paviljong som blir 500 kvadratmeter stor på Rom Skole i Askim, forteller Erik Boger, som er daglig leder hos Boger Bygg.

 

 Slåttland Group signerte en kontrakt til 10 millioner kroner

– Slåttland Group skal levere en prosessmodul for kjemikalieinjeksjon på en offshoreinstallasjon i Asia.
som forventes å kunne ferdigstilles i slutten av 2015, opplyser administrerende direktør Sigurd Slåttland i Slåttland Group i en pressemelding i mai 2015.

 

Ny fakturasvindel fra katalogfirma på gang – VÆR OBS.

Ikke betal denne

IKKE betal regning fra OnlineOpplysningen.

Rakkestad Broderiforretning gjorde næringsrådet oppmerksom på følgende faktura hun hadde fått.

OnlineOpplysningen.no er ytterligere en nettkatalog som nå nettopp har kommet på banen og som bruker «markedsføringsmetoden» å sende ut tilbud på en ferdig utfyllt giro-blankett, som mange forveksler med en reel faktura i en ellers hektisk hverdag. Det er flere slike aktører i sving og felles for flre av dem er at de har en «Reg. frist» skrevet i feltet der det normalt står forfallsdato og at det noe sted på utsendelsen fremkommer «Kampanjetilbud» istedet for «Faktura». Foruten om disse to små forandringene så er utsendelsene tilnærmet identisk med en vanlig faktura, og man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at hensikten med disse utsendelsene er å skape forvirring. (fra trygghandel.no)Les mer om dette her

 

 

Statoil er godt fornøyd med at de får ha nattåpent under Gatebil. Bra for Rakkestad – bra for besøkende og business

Nattåpent Statoil under Gatebil i Rakkestad

Ordfører i Rakkestad – Ellen Solbrække og formannskapet har juni behandlet søknaden fra Statoil i Rakkestad om å få ha nattåpent under Gatebilarrangementet. Og det skal de få lov til!

– Når vi skal motta så mange gjester til dette arrangementet som er veldig viktig for Rakkestad er vi glade for å kunne gi dispensasjon og dermed Statoil tillatelse til å tilby nattåpent under Gatebil, sier ordfører Ellen Solbrække, til Rakkestad Næringsråd.

Daglig Leder i Statoil Therese Watvedt er meget fornøyd med vedtaket.

NHO med oppfordring til alle ordførerkandidater.

Den 12 august kommer NHO til Rakkestad Næringsråd og kommunen for å forhåpentligvis få denne budstikka overlevert ferdig signert fra alle ordførerkandidater. Denne budstikka ligger nå på servicetorget i kommunen for de som vil signere i løpet av sommeren. Den 12 august kl 13.00 kommer NHO hit til Rakkestad  i forbindelse med signering av «budstikka» som skal overlevere til formell overlevering av budstikka til Tore Ulstein, NHO president.

En kort oppsummering:

 • NHO ønsker å styrke bevissthetene rundt bruk av lærlinger og ønsker at det i offentlige anbud etterspørres bedrifter med lærlinger.
 • Dette vil NHO gjøre i valgkampperioden til politikerne og kommer til å ta en runde til Østfoldsteder/byer og gjøre det samme.
 • Den 12 august kl 13 ønsker NHO å komme til Rakkestad – treffe alle kandidatene – og få overlevert den signerte budstikka
 • RNR inviterer media til dagen
 • Dette er viktig for en god næringsutvikling

NHOS BUDSTIKKE FOR SIGNERING AV ORDFØRER KANDIDATENE:  

Kompetanse for fremtiden.

 Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning; Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer.

For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet.

Det må lønne seg å være lærebedrift.

Vi lover at vi som folkevalgte skal arbeide aktivt for å sikre våre ungdommer en god utdanning. Vi skal som kommunepolitikere ta vår del av samfunnsansvaret. Vi forplikter oss til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i vår kommune.

Rakkestad kommune

Ordførerkandidat:

 

Ellen Solbrekke, Arbeiderpartiet                                          Knut Ruud, Høyre

 

Hans Jørgen Fagereng, Fremskrittspartiet                          Lars-Kristian Holøs Pettersen, KrF

 

Halvor Hartvig Gundersen, Miljøpartiet de Grønne                      Peder Harlem, Senterpartiet

 

Sølvi Sæves, Venstre

 

 

Vi vil bidra til å gi våre ungdommer en fagutdanning

Vi vil være med å ta samfunnsansvar

Flere lærekontrakter i bedriftene gir mindre frafall og arbeidslivet viktig kompetanse

OPPDATERTE i DATA

Datakurs for medlemmer er vel gjennomført. Til sammen har Rakkestad Næringsråd kurset rundt 25 deltakere til sammen. Blant annet har kommunens ansatte og deltakere fra både Bjørnstad Bygg, G Sport, Metacon, Ålø og kommunen har fått litt mer oppdaterte ansatte. En hyggelig dag – takk til dere!

Kostbar «Knoting»

 Hvis én ansatt bruker 10 minutter i gjennomsnitt hver arbeidsdag til «knoting» og tungvinte løsninger og la oss si at vi jobber 240 dager i året. Det blir 240dager *10 minutter «knoting» = 2400 minutter som igjen er 40 timer

Hvis en tenker seg en gjennomsnittlig dagslønn på 1890 kroner (SSB 2011) som bli en timelønn på rundt 27 kroner vil det si at din bedrift pr ansatt bruker 64000 kroner i året på å lønne «knoting».

Vi kommer til å kjøre flere slike kurs for næringsrådets ansatte – og siden vi selv står for undervisningen gjør vi det til en selvkostpris på ca 1000 kroner pr ansatt. Følg med og gi meg signal dersom dere har behov.

Og til slutt : husk også :

9 september – IA- VERKSTED for medlemmene – Sykefraværsoppfølging

IA – verksted

Mange virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværsoppfølging. I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler. Et viktig område er også det forebyggende arbeidet. NAV Arbeidslivssenter ved Gro Momrak, NAV Rakkestad og Næringsrådet i Rakkestad har lyst til å gi bedrifter i Rakkestad et tilbud i forhold til oppfølging av sykmeldte.

Se under MELD DEG PÅ på våre sider

 Og med dette ønsker Rakkestad Næringsråd en riktig god sommer.

Er det noe i løpet av sommeren send en e post til anja@rakkestadnaringsrad.no

 Anja

Kontoret vil være ubetjent i juli – men har du behov for møte eller samtale – er det bare å sende meg en e post.

Med sommerlig hilsen

 

Anja Guerrera

Tlf: 90162516

Next Post

Halvfull eller halvtom kopp, og flisa som kunne snu seg.

ons aug 5 , 2015
Jeg leser av NHOs kommunerapport (Kommune NM), og i R-A s […]
Anja