Nytt år og nye jobber i Rakkestad

Frisør Kort&Godt har frisørstol til leie
Frisør Kort&Godt har frisørstol til leie

Det er gledelig å se at det igjen er fart i sakene på jobbfronten i Rakkestad. Hele fire ledige stillinger er i dag lagt ut på Rakkestad Næringsråd hjemmeside.

Frisøren Kort&Godt fikk ny eier i årsskiftet. Det er Ida Emilie som har overtatt salongen, og den tidligere eieren Malin og Ida jobber nå sammen. Salongen leier nå ut en arbeidsstasjon i 80-100%

Salgskonsulent industri hos Rakkestad Sogneselskap
Salgskonsulent industri hos Rakkestad Sogneselskap

Rakkestad Sogneselskap trenger salgskonsulent for industrisalg. Det er jo som glad musikk i ørene etter at vi i dagevis har blitt proppet fulle av dommedagsprofetier om økte priser på importvarer og lav kronekurs. Rakkestad Sogneselskap SA er en handelsbedrift lokalisert på industrifeltet i Rakkestad. Virksomheten ble etablert i 1823. Rakkestad Sogneselskap har i tillegg til butikkdriften 2 datterselskaper, Olje og Gassenteret AS og HR Maskin AS med felles administrasjon. Du kan lese mer HER

I helsesektoren skal det arbeides forebyggende mot rus og Rakkestad Kommune skal ansette en ruskonsulent. Dette er en stilling som er organisert i seksjon Familiesenter, enhet psykisk helse da forskning viser en klar sammenheng mellom rus og psykiske lidelser. Ruskonsulenten må ha et genuint ønske om å arbeide med mennesker som har en avhengighetsproblematikk. Personen skal være med på å utforme kommunens rusarbeid. Ruskonsulenten skal også være en del av det forebyggende rusarbeidet i kommunen. Du finner mer informasjon HER

Nortrapp 231Sist men ikke minst ; Vannområde Glomma Sør søker daglig leder for oppfølging av arbeidet etter Vannforskriftens retningslinjer for kommunene: Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

Vannforskriften implementerer Eu’s rammedirektiv for vann i Norge. Hovedformålet med direktivet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. For mer informasjon om vannforskriften, se www.vannportalen.no .

Daglig leder er administrativ og faglig leder av vannområdearbeidet herunder daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretærfunksjon. Daglig leder skal planlegge og organisere arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til framdrift/videreutvikling av arbeidet. Daglig leder skal videre gjøre arbeidet kjent og sikre god informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet.
Den som tilsettes vil jobbe tett sammen med kommunene i vannområdet, de andre vannområdene i Østfold (Morsa, Haldenvassdraget og Øyeren) og regionale myndigheter.

Arbeidet er organisert med en politisk styringsgruppe bestående av ordførerne fra samarbeidskommunene, representanter fra Fylkesmannen og Østfold fylkeskommune. I tillegg er det opprettet administrative faggrupper hvor også brukerorganisasjoner er representert.

Stillingen er for tiden lagt til Rakkestad kommune, seksjon Teknikk, miljø og landbruk. Lokalisering kan diskuteres. Daglig leder rapporterer direkte til ordfører i Rakkestad som er leder av styringsgruppa.

Henvendelser vedrørende stillingen kan gjøres til seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen på tlf. 91519422, E post: bernt-henrik.hansen@rakkestad.kommune.no .

Og med det ønsker vi alle lykke til med både jobbsøk og med å finne flinke folk.

Next Post

Går du med tanker om å etablere en bedrift?

tir jan 6 , 2015
Det er mange som går med en gründer i magen. […]