Offentlig ettersyn områdereguleringsplan Bergenhusområdet

BergenhusBERGENHUS

Planutvalget i Rakkestad kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 i møte 14. januar 2015 å legge områdereguleringsplan for Bergenhusområdet ut på offentlig ettersyn. Planen ligger i papirform på kommunens servicekontor.

Frist for uttalelser: 13.03.2015

Du finner sakspapirer, plankart med videre HER