Omstilling og utvikling

Vi har den siste tiden opplevd uro i næringslivet med fallende oljepriser, svak kronekurs, permisjoner, økt arbeidsledighet,og en flyktningestrøm inn i Norge. Alt dette til sammen utgjør noen store utfordringer de neste årene. Daglig hører vi om ukjent framtid med mye snakk om robotisering og ny teknologi.

Mange av oss tenker; hvor går vi nå?

Autmatisering skjer også i Rakkestadbedrifter. Sentralvaskeriet satser på ny og nødvendig teknologi. Større produksjon, men hva med arbeidsplasser?

Av Anja Aa Guerrera, Rakkestad Næringsråd.

I mange generasjoner har vi bygget vårt næringsliv og vårt levebrød på hardt arbeid, en streben etter trygghet, arbeidsplasser og gode levevilkår, og kunnet glede oss over et engasjert , trygt og kompetent næringsliv.

Vi er nå mer enn 8000 innbyggere i Rakkestad og mange bedrifter, 120 medlemsbedrifter i næringsrådet,  som står foran ukjente og nye utfordringer. For at vi skal lykkes i å fortsatt bygge og livnære oss i Rakkestad må vi ha samme mål for øye. Vi skal jobbe for  å skape flere arbeidsplasser og bevare og utvikle de vi har, til beste for hele regionen. Dette krever et felles eierskap og en felles plan som vi alle er med på og som vi forstår. Næringsrådet jobber i disse dager hardt med næringsplanen og det er fortsatt mulig å komme med innspill.

Planen vil komme ut på høring til alle medlemmene slik at dere har mulighet til å komme med ytterligere tilføyelser i tillegg til det som allerede er spilt inn.

Hva ønsker vi som er innbyggere, og hva kreves av oss? Hva kan vi gjøre for at våre barn og barnebarn skal arve et godt bosted? Hvordan skal vi være en lokalkraft i det regionale arbeidet med å skape og ivareta arbeidsplasser? Vi har alt vi trenger for å kunne bygge videre. Jord, skog, vann og et kompetent landbruk med muligheter for nyskaping og vekst. Et handelsentrum av unik karakter er hjertet som slår. Teknologi, industri og byggebransjer med rykte på seg for å være solide. Og det finnes bransjer som signaliserer et behov for arbeidskraft, særlig innenfor bygg og anlegg.

Ifølge en kartlegging gjennomført i sommer, initiert av Kunnskapdepartementet, vil en av tre jobber i Norge trolig bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene. I tillegg kommer de digitale endringene, delingsøkonomien og teknologi som skaper helt nye næringer og arbeidsrutiner. Teknologien finnes. Og mange av løsningene er allerede i bruk. Kanskje er dette endringer vi ikke vil se påvirke oss alvorlig de neste fire årene, men det vil i aller høyeste grad påvirke oss de neste 10 til 20 årene.

Den yngste generasjonen vil oppleve en helt annerledes måte å jobbe på enn i dag, et helt annerledes nærmiljø, andre handlevaner og andre sosiale vaner.Vi står foran en kommunereform som vil påvirke oss på en eller annen måte. Mange er redde for at vårt handelssentrum skal legges ned som en følge av dette, men er det slik at det i realiteten er folks endrede handlevaner de neste årene som er den egentlige årsaken til at de lokale butikkene og handelen utfordres?

– Den teknologiske utviklingen er global, og stiller enorme krav til kompetanse. Det er ikke et kretsmesterskap vi deltar i nå, det er heller ikke et norgesmesterskap. Det er et verdensmesterskap, og det stiller helt andre krav til hva vi kan og hvordan vi bruker den kunnskapen, sa Kristin Skogen Lund i et intervju med Aftenposten i desember 2015.

Hva kan vi gjøre sammen for å møte disse utfordringene og ikke minst for å flere til å bosette seg og arbeide her?

 I en undersøkelse gjort av Rakkestad Næringsråd svarer en del bedrifter at de trenger hjelp til omstilling, utvikling og innsikt i alt som skjer. For en bedriftsleder er ikke mulig å ha innsikt i alt som skjer og må vi trekke til oss kompetanse fra de som besitter denne innsikten.

Det er kanskje første skritt på veien for å fatte de beslutninger som fører bedriften videre, samtidig vil de som har innsikt være delaktige og dermed få mulighet til å se sin kunnskap og sine løsninger omsatt i arbeidslivet.

Rakkestad Næringsråd skal jobbe hardt for å konkret komme ut til bedrifter og samtale, tenke og se på mulige løsninger, hjelpe til med virkemiddelapparatet og plukke opp behovene.

Fremdriftsplan for Strategisk Næringsplan Rakkestad

 AnjaHelene Guerrera

Next Post

Statoil tildeler rammeavtale til teknologiselskapet Mjørud as

tir mai 10 , 2016
Statoil har tildelt Mjørud as, Rakkestad, en rammeavtale for studiearbeid, […]