Østre linje kan åpne flere muligheter 

Jernbanelinja vår ved gml. teglverket - drømmen er at vi kan få bruke den igjen Foto: Helge Oliversen
Jernbanelinja vår ved gml. teglverket – drømmen er at vi kan få bruke den igjen
Foto: Helge Oliversen

Det er mange av oss som de siste årene har vært midt oppe i de store utfordringene med jernbaneutbyggingen fra Moss via Fredrikstad og Sarpsborg videre sørover.

Av Erik Unaas

Full støtte til IC på vestre linje.

Jeg heier fortsatt 100 % på dobbeltspor og InterCity (IC) langs Østfoldbanen vestre linje, og vil gi all min støtte både som styremedlem Jernbaneforum Øst og i kommende Samferdselskomite i Viken fylkeskommune.

For å løse de samlede transportbehov gjennom Follo/Østfold og Oslo – Göteborg, er det nå både viktig og riktig å peke på det potensialet som østre linje via Mysen/Rakkestad har.

Den korteste avstanden i kilometer mellom Ski og Sarpsborg faktisk er over Askim/Mysen/Rakkestad (78,9 km), og ikke over Fredrikstad (105,2 km). Foto Anja Guerrera

Norges mest moderne linje, ERTMS. Østre linje ble åpnet i 1882. Den ble elektrifisert i 1958, og i mange år gikk store godstog, bl.a. daglige  kistransporter fra Folldal til Borregaard i Sarpsborg via Indre. I perioder også utenlandstogene, som bl.a. ble muliggjort ved eget, fleksibelt spor ved Hafslund direkte påkoblet vestre linje sydover.

I 2015 ble østre linje landets første ERTMS-strekning (sentral togframføring uten signalanlegg) åpnet. Faktisk er østre linje teknisk sett Nord-Europas mest moderne jernbane, og ERTMS skal de neste 30 årene fases ut over hele Norge. Mot slutten 2022 åpnes tunellen mellom Ski og Oslo, og da kan etter hvert kjøretiden Mysen – Oslo S  bli på 49.55 minutter. (til fra/til Askim på under 40 minutter).

Ny avgreining fra Ski til Kråkstad.

I 2026 skal ny avgreining fra Ski og dobbeltspor til Kråkstad med hensetting (togparkering) for 30 togsett også stå klar. Denne ble vedtatt i et enstemmig Storting i 2014.

Indre Østfold med ny kommuneplan.

Samtidig har ‘Nye’ Indre Østfold kommune (landets 23. største med sine 45 000 innbyggere) startet arbeidet med sin første kommuneplan. Der må det bli reservert trasè for dobbeltspor fra Tomter til nærmere Rakkestad. Det er også Jernbanedirektoratet informert om. I tillegg blir tidligere ønsker fra jernbanesektoren om godsterminal og et mindre hensettingsanlegg mellom Mysen og Rakkestad vurdert.

Husk også at den korteste avstanden i kilometer mellom Ski og Sarpsborg faktisk er over Askim/Mysen/Rakkestad (78,9 km) og ikke over Fredrikstad (105,2 km).

Kan gi flere tog Rakkestad/Sarpsborg.

Hadde jeg vært politiker i Sarpsborg og Nedre Glomma regionråd, der Rakkestad også er medlem, ville jeg vært betydelig opptatt av denne muligheten. Tenk for «sarpinger» å kunne få passasjertog over begge linjer, slik det var fram til 2003, og dermed et enda bedre, mer fleksibelt tilbud. Opptil dobbelt så mange persontog til Oslo.

I tillegg vil østre linje bli en helt nødvendig avlastning for vestre linje når denne bygges om eller har driftsstans.

Jernbane er framtidens transportmiddel. Det kan neppe bli mange nok spor og nok tog med den veksten vi ser  i hele Østfold. Også med de både uttalte og vedtatte planer om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane er mer spor helt avgjørende.

Next Post

Slåttland vokser i Vietnam

tir feb 11 , 2020
Bildet: Sigurd Slåttland og Duc Đặng Quang Đức Deputy Director Slåttland […]