Like før klokken 9 mandag ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken.

Et av vedtakene vil være at permitterte nå skal få full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker regningen fra dag tre til dag 20.

Stortinget vedtar også at selvstendig næringsdrivende og frilansere få en midlertidig inntektssikring på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, med et tak på 6G. Dette vil bli dekket fra og med dag 17. I tillegg vil gruppen få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet. Utbetalingene vil skje så snart NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Stortinget presenterte i tillegg at lavtlønnede som har inntekt opp til 3G skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden.

I tillegg vil perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges, og aktivitetskrav i sosiale ytelser droppes inntil videre, ifølge Stortinget. Også de som er hjemme med barn kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, og man vil nå få 20 dager totalt for hver forelder.

I tillegg vil lærlinger få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger, ifølge Stortinget.

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til tre dager. Stortinget vil også be regjeringen om å etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer, for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

Til tross for Stortingstiltakene minner Parats samfunnsøkonom Tonje Krakeli Sneen om at det kan være lurt å kontakte banken dersom man føler inntekten ikke strekker til i en periode, og man sliter med å betale huslånet.
–  Det kan være lurt å kontakte banken og høre om man i en periode kun kan få betale renter dersom den personlige økonomien blir redusert i en periode. Man får nok ikke utsatt lånet, men man kan slippe å betale avdrag, understreker Krakeli Sneen.